Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

IEA: Covid-19 vil føre til rekordlave utslipp i 2020

Totalt er energirelaterte karbonutslipp ventet å falle med nesten 8 prosent.

Publisert

Koronapandemien er ventet til å føre til et rekordfall på 8 prosent i globale karbonutslipp i år. Lavere etterspørsel etter kull, olje og gass er årsaken.

Det kommer fram i en ny analyse fra Det Internasjonale Energibyrået (IEA).

IEAs rapport Global Energy Review er basert på analyser av etterspørsel etter elektrisitet over mer enn hundre dager, og det er beregnet at den globale energietterspørselen vil falle med 6 prosent i 2020, sju ganger mer enn under finanskrisen i 2008, og det største fallet på ett enkelt år siden andre verdenskrig.

Det tilsvarer å miste hele energietterspørselen fra India, verdens tredje største energikonsument, påpekes det i rapporten.

Totalt er energirelaterte karbonutslipp ventet å falle med nesten 8 prosent.

Kull og gass i skvis

Rike og utviklede land ligger an til å få det største fallet, med en forventet nedgang på 9 prosent i USA og 11 prosent i EU.

– Det er et historisk sjokk i hele energiverdenen. Fallet i etterspørsel er svimlende for alle typer brensel, særlig for kull, olje og gass, sier IEA-direktør Fatih Birol.

Med det fallende forbruket sier IEA at de har registrert et betydelig skifte til fornybare energikilder som vind- og solenergi, som ligger an til å utgjøre 40 prosent av den globale kraftproduksjonen – 6 prosent mer enn kull.

– Kull og naturgass befinner seg i økende grad i en skvis mellom lav generell energietterspørsel og økende produksjon av fornybar energi, oppsummerer rapporten.

Etterspørselen etter naturgass er ventet å falle med 5 prosent i 2020 etter et tiår med jevn vekst. Kullbasert kraftproduksjon er ventet å falle med mer enn 10 prosent i år.

– Krisen kan bli vendepunkt

FN sier CO2-utslippene må falle med 7,6 prosent årlig til 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader celsius, det mest ambisiøse temperaturmålet i Parisavtalen.

Fram til koronapandemien rammet verden, økte utslippene år for år.

Richard Black, direktør for det britisk-baserte Energy and Climate Intelligence Unit, sier nøkkelen for klimaet ligger i hvordan verden vil bygge seg opp igjen etter pandemien.

– De siste ukene har det vært tydelige løfter fra nasjonale ledere og oppfordringer fra bedrifter om en stimuleringspakke for å akselerere overgangen til ren energi etter koronaen, sier Black.

– Hvis disse løftene holdes (...), da kan krisen komme til å bli sett som et ekte vendepunkt for verdens energimarkeder, sier han.

(©NTB)