IEA-sjef Faith Birol på Equinors høstkonferanse i Oslo i 2019.
IEA-sjef Faith Birol på Equinors høstkonferanse i Oslo i 2019.

IEA: CO2-utslippene flatet ut i 2019

- Vi må nå jobbe hardt for å sikre at 2019 huskes som en definitiv topp i globale utslipp.

Publisert

Det internasjonale energibyrået IEA skriver i en pressemelding at på tross av forventninger om nok en økning, så stoppet utslippsveksten i 2019.

IEA har kommet frem til at de energirelaterte CO2-utslippene holdt seg stabilt på 33 gigatonn, det vil si 33 milliarder tonn i fjor. Det skjer samtidig som økonomien vokste med 2,9 prosent.

Æren for at utslippene ikke økte går ifølge IEA til de utviklede landene der nedadgående utslipp fra strømproduksjon bidro takket være økt bruk av vindkraft og solenergi, overgang fra kull til gass og høy produksjon fra atomkraft. I tillegg bidro også det milde været i mange land, samt svakere økonomisk vekst i flere utviklingsmarkeder.

Vi må nå jobbe hardt for å sikre at 2019 huskes som en definitiv topp i globale utslipp, og ikke pare en pause for veksten

Faith Birol

- Vi må nå jobbe hardt for å sikre at 2019 huskes som en definitiv topp i globale utslipp, og ikke pare en pause for veksten. Vi har teknologiene for å klare dette, og vi må bruke dem alle, sier Dr. Faith Birol.

På tross av at USA har en president som ikke har satt klimaproblemet høyest på agendaen, så hadde USA en nedgang i utslippene på hele 140 millioner tonn. Det tilsvarer en nedgang på 2,9 prosent. Det betyr at USA har kuttet sine utslipp med totalt ett gigatonn siden toppen ble nådd i 2000.

I EU falt utslippene med 160 millioner tonn, tilsvarende 5 prosent. Der produserte gass for første gang mer strøm enn kull. Samtidig bidro vindkraft med nesten like mye strømproduksjon som kull.

'