Høyere klimautslipp enn før pandemien

– Tallene våre viser at vi er på vei tilbake til en karbon-intensiv situasjon med business-as-usual.

Publisert Sist oppdatert

Verdens CO2-utslipp har skutt i været igjen etter en historisk nedgang i starten av pandemien. I desember var utslippene høyere enn før koronakrisen.

Det viser nye anslag fra Det internasjonale energibyrået (IEA). De globale CO2-utslippene knyttet til produksjon og bruk av energi var 2 prosent høyere i desember enn i samme måned i 2019.

– Tallene våre viser at vi er på vei tilbake til en karbon-intensiv situasjon med business-as-usual, sier IEAs leder Fatih Birol.

Han advarer om at verden kan miste en historisk mulighet. En kraftigere satsing på fornybar energi kunne sikret at utslippene aldri igjen ble like høye som i 2019.

Hvis ikke verdens land raskt legger om kursen, vil utslippene i stedet stige videre, ifølge Birol.

Største fall noensinne

Utslippsveksten mot slutten av 2020 reverserte en kraftig nedgang noen måneder før.

CO2-utslippene falt bratt da næringsliv, transport og industri ble stanset over store deler av verden under koronakrisen i fjor vår. Samlet sett for hele 2020 var utslippsfallet på 5,8 prosent, ifølge IEA.

Nedgangen var prosentvis den største siden andre verdenskrig. I absolutte tall var reduksjonen på nesten 2 milliarder tonn CO2 den største i menneskehetens historie.

Utslippsnedgangen var likevel ikke like stor som IEA har spådd tidligere.

I desember anslo forskningssamarbeidet Global Carbon Project at CO2-utslippene i 2020 ville bli 7 prosent lavere enn året før. Dette tallet var basert på foreløpige beregninger som også omfattet utslipp fra industriprosesser.

Kom i gang igjen

Etter de dramatiske nedstengningene i fjor vår ble restriksjoner gradvis trappet ned en rekke steder i verden.

Store deler av økonomien kom dermed i gang igjen, til tross for nye smittebølger utover høsten. Dermed begynte også klimautslippene å gå opp igjen.

I USA var utslippene i desember nesten på nivå med samme måned året før, ifølge IEA. Brasils utslipp var høyere enn i 2019 i fjerde kvartal.

Verdens største utslippsnasjon er Kina, som alene står for over 25 prosent av de globale CO2-utslippene. Selv om det var her pandemien oppsto, fikk kinesiske myndigheter forholdsvis raskt kontroll på smitten med svært strenge restriksjoner.

Resultatet ble at Kinas utslipp samlet sett for hele 2020 ble høyere enn i 2019, ifølge IEAs beregninger.

Støttet oljenæringen

At det historiske utslippsfallet i 2020 ble kortvarig, var som ventet. Når den økonomiske aktiviteten tok seg opp igjen, gjorde CO2-utslippene det samme.

Økonomiske krisetiltak som stimulerte produksjon og bruk av fossil energi, kan også ha hatt betydning.

I Norge vedtok et stort flertall på Stortinget en omfattende krisepakke til oljenæringen i juni i fjor. Også en rekke andre land har direkte eller indirekte støttet næringer med store klimautslipp.

IEA-sjef Fatih Birol har gjentatte ganger oppfordret til krisepakker med et sterkt fokus på fornybar energi.

Selv om han nå frykter at utslippene vil fortsette å stige videre fra nivået i 2019, peker han på positive endringer i klimapolitikken til de største utslippsnasjonene.

Kina tar sikte på såkalt CO2-nøytralitet innen 2060, og EU satser på en «ny grønn giv». USA har vendt tilbake til Parisavtalen etter at Joe Biden overtok som president.

(©NTB)