Prisen på olje skal opp

Publisert

Slik blir fremtiden.

Oljeprisene kommer bare til å ta seg delvis opp etter fallet, tror Det internasjonale energibyrået. IEA spår at olja koster 73 dollar fatet i 2020.

Oljeprisens utvikling vil verken fremskynde økonomisk vekst eller begrave USAs kostbare skiferoljeproduksjon, slår IEA fast i tirsdagens rapport om prognosene for det globale oljemarkedet de neste fem årene.

Stor produksjon og dempet etterspørsel bidro til at oljeprisen stupte fra 115 dollar fatet i juni i fjor til en bunnotering på 45 dollar fatet i januar. IEA anslår at prisene kommer til å stabilisere seg på et nivå som er betraktelig lavere enn de siste tre årenes rekordnoteringer.

Markedets etterjustering kommer trolig til å skje relativt hurtig, men den kommer til å bli relativt begrenset i omfang, skriver IEA i rapporten.

Nytt kapittel

IEA anslår at råoljeprisene vil styrkes fra dagens prisnivå på rundt 50-55 dollar fatet til 73 dollar fatet i 2020.

Det globale oljemarkedet ser ut til å ta fatt på et nytt kapittel i sin historie, påpeker byrået, som slår fast at oljeprisens utvikling ikke vil vippe USA av tronen som verdens fremste bidragsyter til veksten i oljeproduksjonen.

Prisjusteringen kommer til å føre til en pause, men ingen slutt på den nordamerikanske tilbudsfesten, sier IEA.

Demper jubelen

IEA trosser dermed enkeltes spådommer om at USAs skiferproduksjon står overfor et mer dramatisk vekstfall. Byrået tror veksten i tilførselen av amerikansk lettolje i første omgang kommer til å stagge betraktelig, før produksjonen når 5,2 millioner fat per dag innen 2020.

Prisraset har skapt jubel i land med stort oljeforbruk, ettersom lave drivstoffpriser ofte betyr sterkere økonomisk vekst. Men i sum blir langtidsvirkningene mer beskjedne enn det som kanskje er forventet, skriver IEA.

Oljeprisfall som sammenfaller med synkende vekst i etterspørselen, vil ikke stimulere økonomien like kraftig, skriver byrået.

Skifer seiler opp

Oljekartellet OPECs beslutning i høst om å opprettholde et høyt produksjonsnivå forsterket det kraftige prisfallet. En rekke OPEC-land har langt lavere produksjonskostnader enn for eksempel USA og Norge, og analytikere tror kartellet bevisst ville senke prisene for å utkonkurrere amerikanerne som har pumpet stadig mer skiferolje inn i markedet.

OPEC har vanligvis spilt rollen som stabilisator for det globale oljemarkedet. Kartellets beslutning om å la markedet balansere seg selv, kan i praksis føre til at USAs skiferoljeproduksjon overtar rollen som stabilisator, mener IEA.

Russland taper

Rapporten utpeker Russland som den største taperen i oljemarkedet de neste fem årene.

Russland, som står overfor en perfekt storm av priskollaps, internasjonale sanksjoner og devaluering av valuta, kommer trolig til å stå fram som industriens største taper, mener IEA.