Goliat-feltet, NOR 20160418.120 ansatte arbeider på Goliat-plattformen i oppstartsfasen. Når riggen går over i ordinær produksjon, vil det til enhver tid være om lag 30 ansatte ombord.Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Goliat-feltet, NOR 20160418.120 ansatte arbeider på Goliat-plattformen i oppstartsfasen. Når riggen går over i ordinær produksjon, vil det til enhver tid være om lag 30 ansatte ombord.Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

IEA anbefaler Norge å øke olje- og gassproduksjonen

Publisert

Det internasjonale energibyrået IEA anbefaler Norge å øke olje- og gassproduksjonen og gi oljeindustrien tilgang til nye områder.

"Norge bør fortsette sin politikk med å utvikle olje- og gassressursene, både fordi olje- og gassektoren betyr mye økonomisk, det produseres med relativt lave utslipp og den er viktig for Europas forsyningssikkerhet», heter det i den ferske IEA-vurderingen av den norske energipolitikken.

IEA sier seg bekymret for at verden kan bli for avhengig av olje og gass fra ustabile land i Midtøsten. Energibyrået peker på at selv i i togradersscenarioet er det behov for 70 millioner fat olje hver eneste dag.

– Hvor skal denne oljen komme fra? Hvis investeringene går ned i OECD-landene, vil mye mer av framtidens olje komme fra Midtøsten. Det får konsekvenser for energisikkerheten. Derfor oppfordrer vi land som Norge, Brasil, Mexico, Canada og USA til å øke sin produksjon, sier IEAs visedirektør Paul Simons som tirsdag presenterte en ny landrapport om Norge.

Store ressurser

Hvert fjerde eller femte år gjennomgår IEA landenes energipolitikk. I den ferske evalueringen av den norske energipolitikken vanker det mange godord. Energibyrået peker på at Norge er en energistormakt og en betydelig eksportør av olje og gass, men også viktig som eksportør av ren vannkraft.

I rapporten peker IEA på at de gjenværende norske energiressursene er store. Bare en tredel av gassen og halvparten av de påviste oljeressursene er tatt ut. På tross av at verden som helhet må redusere sine CO2-utslipp betraktelig, er det fortsatt behov for mer olje og gass.

– De siste 25 årene har vært en kullhistorie drevet fram av Kina. Fram mot 2040 overtar fornybare energikilder som den viktigste energibæreren. Men i alle scenarioer, også i vårt scenario for å oppnå togradersmålet, ser vi at behovet for olje og gass fortsetter å øke. Her har Norge en viktig rolle å spille, sier Simons.

Nye områder

IEA peker også på at ressursene i Nordsjøen ikke vil være tilstrekkelig i framtiden, og at oljeindustrien bør få tilgang til nye områder.

– Dette er et viktig budskap i den norske debatten om oljeutvinning i nord og i Barentsregionen. Regjeringen er innstilt på å tildele nye områder i Barentshavet til olje- og gasselskapene i 24. konsesjonsrunde og TFO-tildelingene i 2017 fordi våre gjenværende ressurser er i nord, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

– Lukker øynene

Greenpeace mener IEA lukker øynene for at vi står midt i en fornybar energirevolusjon og mener energibyråets anslag for framtidig bruk av fossil energi er feil.

– Rett og slett fordi CO2-budsjettet snart er brukt opp og fornybar energi både er billigere og bærekraftig, sier politisk rådgiver Halvard Raavand i Greenpeace Norge.

Han frykter at olje- og energiminister Terje Søviknes og deler av det politiske Norge vil lese denne rapporten som fanden leser Bibelen.

– Verden trenger mer fornybar energi, ikke mer fossil, sier Raavand.

Fakta om IEAs vurdering:

  • Det internasjonale energibyrået IEA har vurdert den norske energipolitikken i en ny rapport.
  • Byrået slår fast at Norge fortsatt har en unik dobbeltrolle som både en betydelig produsent av olje og gass og en sterk internasjonal stemme for å kutte globale klimautslipp.
  • Siden 2001 er den norske oljeproduksjonen redusert med 40 prosent, mens gassproduksjonen har økt.
  • IEA sier at Norge har større utfordringer enn andre land med å nå sine ambisiøse klimamål fordi en så stor andel av vårt eget energikonsum dekkes av utslippsfri vannkraft.
  • IEA ber Norge klargjøre hvordan vi skal bli et «lavutslippssamfunn» i 2050 når tilgangen på internasjonale klimakvoter bli redusert kraftig.
  • (©NTB)