Oslo  20180621.Ivar Horneland Kristensen blir ny administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Oslo 20180621.Ivar Horneland Kristensen blir ny administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– IA-avtalen har gjort det til et tabu å diskutere sykelønn, og det vil vi ikke lenger være med på

Publisert

Sykelønn er ikke på bordet når forhandlingene om ny IA-avtale starter. Men Virke nekter å inngå en avtale som freder sykelønnen i fire nye år.

Torsdag starter forhandlinger om en mulig ny avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA). Spørsmålet om endringer i dagens sykelønnsordning, var ventet å bli en het potet under forhandlingene, men er nå skjøvet på til nyåret når det regjeringsnedsatte Sysselsettingsutvalget kommer med sine anbefalinger.

Virke er imidlertid krystallklare på at en ny IA-avtale ikke må låse sykelønnen i fire nye år, slik dagens avtale gjør.

– For Virke er det uaktuelt å bli med på en avtale, uansett hvilken form den får, som stenger for nødvendige endringer i sykelønnsordninger basert på Sysselsettingsutvalgets rapport, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, til NTB

– Verdens høyeste sykefravær

IA-avtalen, som reforhandles hvert fjerde år mellom staten og partene i arbeidslivet, løper ut 31. desember 2018, og har som mål å redusere sykefraværet og få flere inn i arbeidslivet.

Virke har tidligere tatt til orde for å vurdere flere endringer i sykelønnsordningen, blant annet kutt i utbetalingene, samt at arbeidsgiver må betale mer for langtidssykefraværet.

– IA-avtalen har gjort det til et tabu å diskutere sykelønn, og det vil vi ikke lenger være med på. Når vi vet at Norge har verdens høyeste sykefravær uten at vi har verdens sykeste befolkning, så må vi kunne diskutere sykelønn som en del av denne prosessen, uttalte tidligere forhandlingssjef i Virke, Inger Lise Blyverket, til NTB i sommer.

Virke, som representerer 21.000 bedrifter og virksomheter i det private næringslivet, er en av de åtte hovedorganisasjonene som er part i avtalen.

Kan bli siste avtale

Virke har lenge vært tydelige på at det ikke er sikkert de ønsker å gå med på en ny avtale, og at IA-avtalen kan være en saga blott etter 17 år.

– Det er et åpent spørsmål om det er grunnlag for å komme til enighet om en ny IA-avtale, og det handler om at nye tiltak og virkemidler i tilstrekkelig grad må treffe tjenestenæringene. Våre virksomheter har i snitt 11 ansatte. Vi har en avtale der målene ikke er nådd. Det er en forutsetning for en ny avtale at den retter seg tydelig inn mot små og mellomstore virksomheter, sier Kristiansen.

Også arbeids- og sosialminister Anniken Hauge og NHO har uttrykt skepsis til avtalen, fordi målet om å få ned sykefraværet med 20 prosent og få flere funksjonshemmede inn i jobb, er ikke nådd.

– Vi må sikre at tiltak og virkemidler treffer små og mellomstore virksomheter, og vi må tørre å diskutere legenes sykemeldingspraksis, sier Kristiansen.

– Elefanten i rommet

I snitt har sykefraværet gått ned med 10 prosent og har holdt seg stabilt siden 2012, noe som har gitt staten besparelser på 128 milliarder kroner i sykelønn, ifølge YS.

Arbeidstakerorganisasjonene ønsker en ny IA-avtale, men har varslet at det er uaktuelt å diskutere sykelønnen i forbindelse med IA-forhandlingene.

– Sykelønnen er en forutsetning for at mekanismene i en ny avtale skal virke, uttalte LOs andre nestleder Roger Haga Heimli til NTB tirsdag.

Han medgir at temaet likevel ligger der som den berømte elefanten i rommet.

(©NTB)