I snitt bidrar en ansatt i oljebransjen med 327.000 kroner i inntektskatt til fellesskapet

Publisert

Oljebransjen er en lukrativ bransje. Investeringene som må til for å utvinne olje og gass fra norsk sokkel er enorme, men det er også inntektene.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 legges det til grunn at statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten kommer helt opp i 286 milliarder kroner. Dette er inntektene fra statens direkte økonomiske engasjement, utbytte fra Equinor og skatten som selskapene betaler.

Tallene inkluderer imidlertid ikke skatteinntektene fra alle som jobber i bransjen. Inntektsskatten på de ansattes lønn kommer i tillegg til de nevnte 286 milliarder kronene.

enerWE jobber derfor med å analysere skattelistene for blant annet å se på hvor mye olje- og energibransjen bidrar med i skatt til det norske velferdssystemet.

I vår første artikkel basert på dette arbeidet skrev vi at Equinor-sjef Eldar Sætre var Norges 684. største skatteyter. Han tjente 12,9 millioner kroner, og betalte 6,0 millioner i skatt. Det tilsvarer en skattesats på 46,5 prosent av inntekten.

Nå har vi sett mer på de generelle tallene for å finne ut hvor mye en gjennomsnittlig arbeider i olje- og gassbransjen bidrar med.

Ifølge tallene hos SSB lå gjennomsnittslønnen for ansatte i oljebransjen på 69.950 kroner i måneden i 2017. Det tilsvarer en årslønn på hele 839.400 kroner, og er markant over den norske gjennomsnittslønnen på 531.270 kroner.

Selv om loven og skattereglene er lik for alle, er det forskjell på hvor mye man må betale i skatt selv om man har samme lønn. Det er for eksempel fradrag for renter på huslån og lignende, og det er derfor umulig å fastslå nøyaktig hvor mye man skatter på forskjellige lønnsnivåer. Det er imidlertid mulig å anslå omtrent hvordan det ligger an ved å regne ut noen gjennomsnittstall.

I en utregning som enerWE har gjort basert på skattelistene ser vi at en gjennomsnittlig lønn i oljebransjen på 839.400 kroner tilsvarer en beregnet skatt på 327.178 kroner. Det betyr at 39,0 prosent av lønnen går til skatt.

Det er markant mer enn for den norske gjennomsnittslønnen på 531.720 kroner. Der viser tallene at den beregnede skatten ligger på 191,688 kroner, noe som tilsvarer en skattesats på 36,1 prosent.

Dette betyr at en gjennomsnittlig arbeidstager i olje- og gassbransjen bidrar med hele 135.490 kroner mer enn gjennomsnittsnordmannen i skatt til den norske velferdsstaten.

I tillegg kommer også arbeidsgiveravgiften som betales inn basert på de ansattes lønn. Arbeidsgiveravgiften varierer avhengig hvor i landet man bor, men er typisk på 14,1 prosent.

For en gjennomsnittlig årslønn på 839.400 kroner utgjør den hele 118.355 kroner, og det kommer på toppen av det den ansatte bidrar med til fellesskapet. Legger vi de sammen, så bidrar altså ansatte i olje- og gassbransjen med hele 445,533 kroner i skatt.

Dette er skatteinntekter som kommer godt med for velferdsstaten, og det høye inntektsnivået i bransjen gjør at det ikke bare er å erstatte en oljejobb med en hvilken som helst annen jobb i et samfunn der oljevirksomheten eventuelt trappes ned.

For å sette det hele i perspektiv, så viser SSB-tallene at gjennomsnittslønnen innen helse- og sosialtjenester ligger på 491.280 kroner i året. Det betyr at en gjennomsnittlig ansatt i olje- og gassbransjen nesten finansierer lønnskostnaden til en helsearbeider med sitt skattebidrag alene.

Les også:

Powered by Labrador CMS