- I praksis innebærer dette at folk i kraftproduserende områder må subsidiere forbruket til folk som bor i kraftkonsumerende områder

Publisert

KS Bedrift mener at regjeringen har ignorert et enstemmig stortingsvedtak om å fremme forslag for å få slutt på dagens urettferdige nett-tariffordning.

- Regjeringen fremstiller det som om de mindre selskapene er problemet, og forsøker å opprette en sammenheng mellom størrelse, effektiv drift og nivået på nettleien, sier direktør Asle Strand i KS Bedrift Energi til enerWE.

Han mener dette ikke er en riktig fremstilling.

- Faktum er at mange mindre selskap er svært kostnadseffektivt drevet, selv med høy nettleie. Det er også flere eksempler på ineffektive, store selskap. Olje - og energidepartementet er nok klar over dette, men valgte dessverre å fremstille saken på en helt ensidig måte.

KS Bedrift mener dette i praksis betyr at folk i kraftproduserende områder må subsidiere forbruket til folk som bor i kraftkonsumerende områder.

- Olje- og energidepartementet virker å ville ha minst mulig oppmerksomhet rundt denne saken, sier Asle Strand til enerWE.

- Derfor er den blitt bakt inn i den mest omfattende saken det er mulig å gjemme den i: Statsbudsjettet. Vi kommer ikke til å la saken ligge med dette, men fortsette å synliggjøre overfor beslutningstakere at det finnes gode, alternative modeller for en mer rettferdig nettleie.

Asle Strand mener at et klart flertall på Stortinget ønsker like eller likere nett-tariffer, slik at innbyggere i for eksempel Årdal ikke betaler mer enn innbyggere i for eksempel Oslo.

- Det var i mars 2018 at et samlet storting vedtok at regjeringen skulle utrede modeller for utjevning av nett-tariffene. Når Norge skal elektrifiseres ytterligere, er det viktig at regningen deles på fellesskapet, heller enn at den bæres av innbyggere i områdene som produserer kraften, legger han til.

Asle Strand mener dagens modell fører til høye kostnader for innbyggere i store deler av landet.

Les også: