- I Norge prøver man å holde petroleumsindustrien utenfor klimapolitikken

Publisert

Norsk klimastiftelse arrangerte denne uken frokostseminar om Norden som lokomotiv for energiomstillingen. enerWE var tilstede for å høre mer om hvordan det står til i Norge, Sverige og Danmark.

- I Norge har klimapolitikken to ansikter. Internasjonalt er vi best i klassen. Vi stiller alltid opp, og alle statsledere sier ting som at "hadde alle vært som Norge hadde dette gått bra". Her hjemme er historien en annen. Vi venter fremdeles på at de store utslippskuttene skal komme, sa Lars Henrik Paarup Michelsen.

Han er daglig leder i Norsk klimastiftelse, en organisasjon som beskriver seg som Norges grønne tankesmie.

Paarum Michelsen viser til grafer som viser at utslippene faktisk har gått opp siden 1990, som er året vi sammenligner oss med når vi skal kutte i henhold til Paris-avtalen.

- Vi kan se en forsiktig nedadgående trend, men farten er altfor, altfor lav, sier Paarup Michelsen.

Han poengterer at vi er flinke på mange områder, men at det store problemet er olje og gass.

- 28 prosent av våre utslipp kommer fra olje og gass. Det er elefanten i rommet. Norge er nødt til å adressere dette, sier Paarup Michelsen.

Han uttrykker en skuffelse over at det er en bred norsk konsensus om at olje og gass er noe man ikke rører i Norge.

- I Norge prøver man å holde petroleumsindustrien utenfor klimapolitikken. Vi sier at verden trenger energi, og Norge produserer denne energien renere enn alle andre, og dermed kan vi fortsette som før, sier Paarup Michelsen.

Han påpeker det problematiske i at Norge fortsatt har en vekststrategi for olje og gass, og mener at det må legges tilrette for en exit-strategi for norsk avhengighet av olje og gass. Han presiserer imidlertid at dette ikke ikke kan være noe som skjer umiddelbart, men at en gjennomtenkt plan for hvordan vi skal gå fra olje og gass til fornybare energikilder må diskuteres og legges.

- De siste fire årene har Norge vært gjennom en tøff oljekrise som på en måte var vår finanskrise, sier Paarup Michelsen.

I tillegg til olje og gass, har Norge også mye fornybar kraft gjennom vannkraften. Det er et miljømessig fortrinn, men det kan gjøre oss for tilbakelente i satsingen på fremadstormende fornybar energikilder.

- Vannkraft er en velsignelse for Norge. Vi er heldige, men det har også en negativ side. Globalt er det ikke vannkraften som er i vekst. Veksten skjer innen sol og vind, sier Paarup Michelsen.

Han uttrykker bekymring for at vi som følge av vannkraften ikke har nok insentiv for å satse for fullt på et område der vi har mange konkurransefortrinn, blant annet som følge av våre omfattende offshore-erfaringer.

- Vi har ingen kraftargumenter for å produsere havvind. Faren for Norge er at vi utelukkende fokuserer på egen kraftproduksjon, og at vi derfor går glipp av kraftmuligheter, sier Paarup Michelsen.

Les også: - Når man har så lite påvirkning globalt sett så må man være best