- I Norge har de kommet lengre enn i andre land

Publisert

En av den norske olje og gassbransjens mye brukte argumenter er at den norske olje- og gassutvinningen har lavere utslipp enn det som er vanlig i resten av verden. Denne selvskryten er viktig for den norske bransjen, men som med alt annet blir skryt bedre når den kommer fra andre.

På det tyske olje- og gasselskapet Wintershalls årlige pressekonferanse i Frankfurt der enerWE er tilstede ble dette fremhevet av administrerende direktør Mario Mehren i hans åpningstale, og det ble også et tema i fellessesjonen etterpå da en av de tyske journalistene bar Wintershall om å utdype hvorfor aktiviteten på norsk sokkel hadde så mye lavere utslipp enn aktiviteten i de andre områdene Wintershall opererer i.

Mehren overlot ordet til Martin Bachmann, som er direktør for leting og utvinning i Europa og Midtøsten, å svare på det og han slo kort og godt fast at Norge rett og slett er langt fremme på denne fronten.

- I Norge har de kommet lengre enn i andre land, sier Bachmann.

Det første han trakk frem var elektrifiseringen av sokkelen, og hvordan det har bidratt til lavere utslipp.

- De har plattformer som bruker vannkraft via lange kabler, og de er mer avansert enn andre land, sier Bachmann.

Han påpekte også at den norske sokkelen var et velfungerende marked med mange lisenser og auksjoner, og at Norge var gode på å utfylle eksisterende felt.

- Det er et effektivt marked. Det er god tilgang til attraktive lisenser, og det er en attraktiv lokasjon fordi infrastrukturen er der, sier Bachmann.

Dette har vært en av norske myndigheters viktigste argumenter for å åpne opp for leting og tildeling av mange konsesjoner, samt å ha en velfungerende leterefusjonsordninger for nye og mindre aktører. De ønsker å utnytte den eksisterende infrastrukturen maksimalt før den etterhvert må stenges ned samtidig som fokus etterhvert flyttes over fra Nordsjøen til Norskehavet og Barentshavet.

Tyske Wintershall har da også gjort det klart at de satser for fullt på norsk sokkel, og at de planlegger å investere om lag 2 milliarder euro her over de neste årene.

De tyske journalistene har også fått med seg at oljefondet ikke lenger skal investere i rene lete- og utvinningsselskaper innen olje og gass, og var nysgjerrig på hvordan Wintershall tolker det signalet.

Wintershall eies i dag fullt og helt av storkonsernet BASF, men de er midt i arbeidet med å fusjonere med DEA og de ser for seg en børsnotering en gang i løpet av de nærmeste to årene. I den forbindelse har de sikret seg finansiering gjennom et konsortium av internasjonale investeringsbanker, men når de blir børstnoterte vil ikke oljefondet kunne bli en av selskapets aksjonærer med det nye vedtaket.

Bachmann mener likevel at det ikke er på sin plass å tolke signaleffekten fra oljefondet som noe stor.

- Det er forståelig at de vil balansere investeringene sine, sier Bachmann.

Han mener at det er det det til syvende og sist handler om, og at Norges beslutning for oljefondet ikke vil påvirke andre fonds investeringslyst i olje- og gasselskaper.

Les også: