- I Norge er det omtrent ti prosent som ikke liker elbiler

Publisert

Denne uken ble Elbilbarometeret 2018 lagt frem av Norsk Elbilforening og opinion. Der kom det blant annet frem at det nå er 150.000 elbiler på norske veier, og at de forventer at det øker til 400.000 ved utgangen av 2020.

Det er Opinion som har stått for undersøkelsen, og de spurte blant annet om hva slags bil de vil kjøpe neste gang.

På nordisk basis er det fortsatt bensin- og dieselbiler som dominerer. 23 prosent sier de vil kjøpe en brukt bensinbil, mens 12 prosent vil kjøpe en ny bensinbil. Deretter er det dieselbil som på tredjeplass med 9 prosent. Andelen som sier de vil kjøpe en ny elbil er nede på femte plass med 5 prosent. Tilsvarende tall for Norge er 11 prosent som vil kjøpe en ny elbil neste gang.

Elbilbarometeret gir en klar pekepinn i hvilken retning det går, men Opinion er nøye med å påpeke at det kan være feilmarginer.

- Det er ikke alltid samsvar mellom hva du sier og hva du gjør, men det er helt åpenbart at det er et stort sug i det norske markedet etter å kjøpe elbil, sier John Lauring Pedersen i Opinion.

Når man ser litt nærmere på undersøkelsen er det interessant å merke seg hva som holder folk igjen fra å kjøpe elbiler.

- Det er i hovedsak funksjonelle barrierer mot å kjøpe elbiler, sier Pedersen.

Dette er de seks viktigste innvendingene mot å kjøpe elbil i Norge:

 1. Manglende rekkevidde: 56%
 2. Dårlige/begrensede lademuligheter langs veien: 34%
 3. Usikker på batterilevetid: 33%
 4. Elbiler fungerer ikke bra på vinteren: 24%
 5. Tror ikke elbiler er mer miljøvennlige enn andre biler: 23%
 6. Pris: 20%
 7. Punkt fem er interessant, og det kan kanskje være en indikasjon på at mange rett og slett er negative til elbiler så og si uansett. Det avkrefter imidlertid Opinion.

  - I Norge er det omtrent ti prosent som ikke liker elbiler, sier Pedersen.

  I våre naboland ser listen anerledes ut, og det mest markante er at pris er den dominerende innvendingen:

  • Sverige: 47%
  • Danmark: 45%
  • Finland: 60%
  • Island 43%
  • Sånn sett er det ingen tvil om at de gunstige norske avgiftsordningene har vært og trolig fortsatt er helt avgjørende for nordmenns elbilentusiasme.