- I Norden har vi stått for å løse ting best mulig i et marked

Publisert

Denne uken arrangerer TrønderEnergi sitt årlige juleseminar, og enerWE er tilstede for å rapportere.

Bente Hagem er direktør i Statnett og styreleder ENTSO-E. Vi ba henne forklare hva slags organisasjon dette er.

- Entso E er en organisasjon og en teknisk rådgiver for EU. Det er en sammenslutning av 43 "Statnett-selskaper i Europa", sier Hagem til enerWE.

Det er en medlemsorganisasjon som utvikler nettplaner, samt sikkerhetsanalyser for hele Europa.

Fornybar energi står høyt på agendaen i Europa, og det får også konsekvenser for strømnettet i Norge som følge av at Europa går i retning av et felles strømmarked.

- Vind blir lønnsom uten subsidier i Norge og Norden og da kan vi få etablert mye vindkraft og det får en stor effekt for kraftbalansen og nettutbyggingen, sier Hagem.

Det å sikre strøm til hele Europa samtidig som man skal gjennomføre en overgang fra fossile energikilder som kull og gass til fornybare energikilder som vind- og solkraft er en krevende utfordring som Hagem kaller EUs trilemma. Det består av tre problemer som må løses samtidig.

  1. Løse klimaspørsmålet
  2. Effektivt og markedsrettet Europa
  3. Forsyningssikkerhet og selvråderett
  4. Her i Norge skal strømnettet vedlikeholdes, oppgraderes og bygges ut for ca. 140 milliarder kroner de kommende ti årene. Det er mye penger, men blekner likevel sammenlignet med pengene som skal investeres i strømnettet i resten av Europa. Der møter de også på mange utfordringer når de skal bygge ut nettet, spesielt i Tyskland.

    - Det er ikke bare Tyskland, men Tyskland har en stor utfordring med å bygge nett. Det er mange som setter seg på bakbeina. De må overføre den nye fornybare kraften fra nord til sør, og det er krevende, sier Hagem.

    Mange er bekymret for at EU skal tre sine løsninger nedover oss i Norge og Norden, men i praksis er det egentlig motsatt vei. Det er EU som ser til det Nordiske kraftsamarbeidet når de legger planene for Europas fremtidige strømnett og strømmarked.

    - I Norden har vi stått for å løse ting i best mulig i et marked. Vi ønsker å fortsette å utnytte markedsløsningene vi har i Norden også i Europa, sier Hagem.