I ni måneder har den 147 meter høye boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet vært et godt synlig landemerke i bymiljøet i Haugesund. I dag er det slutt.

Publisert

Nå seiler boreplattformdekket fra Aibel i Haugesund til Johan Sverdrup-feltet. Plattformdekket er det første og største som er ferdigstilt og hele 85 prosent ferdig uttestet ved land før det installeres offshore i ett løft, skriver Equinor i en pressemelding.

Her skal den 22.000 tonn tunge stålkonstruksjonen overføres til verdens største tungløftfartøy, Pioneering Spirit, før ferden fortsetter ut til Johan Sverdrup-feltet for å installeres som den andre av fire plattformer i første fase av utbyggingen.

– Det er flott å se boreplattformen klar for utseiling. Aibel har levert en plattform med høy kvalitet og med gode resultater innenfor sikkerhet. Når leveransen også er innenfor kost og plan, er vi naturligvis svært fornøyde. Dette markerer en viktig milepæl for Johan Sverdrup-partnerskapet, Aibel og norsk leverandørindustri, sier Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup i Equinor.

Unik byggeprosess

Aibel fikk kontrakten på å bygge dekket til boreplattformen på Johan Sverdrup i februar 2015. Kontrakten, med en verdi på åtte milliarder kroner, kom på et viktig tidspunkt for norsk leverandørindustri. Den er også en av de aller største enkeltkontraktene knyttet til første utbyggingsfase av feltet, i tillegg til å være blant de største på norsk sokkel.

Johan Sverdrup boreplattformdekk i HaugesundI ni måneder har den 147 meter høye boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet vært et godt synlig landemerke i bymiljøet i Haugesund.

Den største modulen, hoveddekket, er bygget ved Aibels verft i Thailand. Borestøttemodulen, som er den nest største, er bygget i Haugesund. Den tredje modulen, boretårnet med tilhørende utstyr, er bygget av Nymo i Grimstad.

De tre modulene ble sammenstilt i Klosterfjorden tidlig i september 2017. Deretter ble plattformdekket slept inn til Aibel’s verft i Haugesund. De siste ni månedene har verftet jobbet med sammenkoblinger og de siste fabrikasjonsaktivitetene. Samtidig har Equinor gjennomført uttesting av utstyret om bord i plattformen før hele dekket nå fraktes ut i havet.

Lars Håvardsholm, Equinors prosjektleder for boreplattformen, er svært fornøyd med jobben Aibel har gjort og ikke minst det gode samarbeidet underveis.

– Det er den første og største plattformen som er blitt sammenstilt på land og klargjort for installasjon offshore i ett eneste løft, så dette er banebrytende. Planen har til tider vært krevende, hele arbeidet fra start til slutt har kun tatt 39 måneder, men det hele har blitt gjennomført på en svært god måte med tanke på sikkerhet, kostnader og kvalitet, sier Håvardsholm.

På det meste har 4.000 personer i Aibel og 150 personer i Equinor jobbet med prosjektet. Samarbeidet med Odfjell Drilling, som skal drifte boreanlegget, og NOV, som har levert boreutstyret, har også vært godt, ifølge Håvardsholm.

– Vi er veldig fornøyd med positiviteten og samarbeidsviljen til alle som har bidratt på prosjektet, sier Håvardsholm.

Store besparelser

Når boreplattformen kommer ut til Johan Sverdrup-feltet skal alt løftes på plass i ett eneste løft av tungløftfartøyet Pioneering Spirit. Fartøyets banebrytende løfteteknologi gjør det mulig å sammenstille og teste større plattformdekk på land – noe som tidligere måtte gjennomføres offshore. På boreplattformen er nå hele 85 prosent av de nødvendige testene allerede gjennomført.

Dette gir store besparelser, både i antall arbeidstimer og kostnader, og ved å flytte arbeid fra hav til land reduserer dette også risiko knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Boreplattformdekket på Johan Sverdrup er det første dekket som skal installeres av Pioneering Spirit, og er dermed unikt i verdenssammenheng.

På gjensyn

Selv om Aibel og Haugesund nå vinker farvel til boreplattformdekket, er arbeidet med Johan Sverdrup-feltet på ingen måte over for verftet og byen. I april inngikk Equinor en intensjonsavtale med Aibel verdt nærmere 8 milliarder kroner for bygging av dekket til prosessplattform nummer to på feltet, som blir en del av andre fase av utbyggingen.

– Nært og godt samarbeid med våre leverandører har vært viktig for forbedringene vi har gjort i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen. Aibel har spilt en viktig rolle her med boreplattformen, så det er gledelig å kunne videreføre erfaringene, samarbeidet og kompetansen fra dette inn i andre fase av utbyggingen. Det gir oss et godt utgangspunkt for å levere neste fase av Johan Sverdrup sikkert, med kvalitet og på kost, sier Bokn.