I 2020 skal strømprisene avregnes i 15 minutters intervaller

Publisert

Det har vært snakk om det en stund, og nå skriver Statnett at det nordiske markedet skal gå over fra 60 minutters intervaller til 15 minutters intervaller for strømmarkedet fra utgangen av 2020.

- Dette vil gjøre det enklere å holde systemet i balanse, sier Henrik Glette, kommunikasjonssjef i Statnett, til enerWE.

Norden blir ikke stående alene om dette. Alle europeiske land skal innføre 15 minutters avregningsperioder.

Opprinnelig var ambisjonen at dette skulle innføres i løpet av andre kvartal 2020, men i arbeidet med å analysere hva som må til for å få gjennomført overgangen ble det avdekket at dette ville blitt veldig krevende for både systemoperatørene og markedsaktørene. Arbeidet tar derfor sikte på å implementere det nye intervallet mot slutten av fjerde kvartal 2020.

På spørsmål om dette også får betydning for private forbrukere svarer Glette bekreftende.

- Etterhvert vil det bli 15 minutters oppløsning på alle markeder, sier Glette.

I dag tilbyr så og si alle strømleverandørene en strømpris som er basert på et gjennomsnittspris gjennom døgnet eller hele eller deler av måneden. Noen har imidlertid begynt å tilby strømpris på timesbasis. De som har det vil typisk oppleve at de norske strømprisene er lavere på natten enn på dagen, samt at det i perioder kan svinge kraftig.

Med 15 minutters intervaller vil strømprisene fortsatt kunne svinge kraftig, men de store utslagene vil typisk kunne vare kortere ettersom prisene vil bli satt i 15 minutters intervaller istedenfor å vare en hel time.