Hywind leverer bedre enn forventet

Publisert

Hywind Scotland har en kapasitet på 30 MW. Den ligger 25 kilometer utenfor kysten av Peterhead i Aberdeenshire, Skottland, og leverer strøm til rundt 20.000 britiske husstander. Nå forteller Statoil på sin hjemmeside at på tross av orkan, vinterstorm og bølgehøyder på opptil 8,2 meter, så leverer vindparken bedre enn forventet i de tre første månedene den har vært i drift.

På vinteren er den vanlige kapasitetsfaktoren for en bunnfast havvindpark 45-60 prosent av teoretisk maksimal kapasitet. Til sammenligning oppnådde Hywind Scotland et gjennomsnitt på rundt 65 prosent i november, desember og januar. Dette er Statoil svært fornøyd med.

- Vi har testet Hywind-teknologien under tøffe værforhold i mange år, og vi vet at teknologien fungerer. Det er imidlertid en del spenning knyttet til å sette verdens første flytende vindpark i produksjon. Derfor er det oppmuntrende å se hvor godt turbinene har levert hittil. Hywind Scotlands høye tilgjengelighet har sikret at elektrisitetsvolumet som produseres er betydelig høyere enn forventet. I tillegg har vindparken levert uten HMS-hendelser, sier Beate Myking, direktør for havvindsoperasjoner i Statoil.

Hywind Scotlands første møte med tøffe værforhold var orkanen Ophelia i oktober, da en vindstyrke på 125 km/t (34 m/s) ble registrert. Vindstyrken ble overgått av stormen Caroline i begynnelsen av desember, da vindkast på i overkant av 160 km/t (44 m/s) og bølger i overkant av 8,2 meter ble målt.

Vindturbinene blir automatisk nedstengt av sikkerhetsmessige årsaker under de verste vindene, og driften gjenopptas etterpå.

De gode resultatene så langt gjør at Statoil løfter blikket og ser etter nye muligheter innen havvind.

– Vi vet at opp mot 80 prosent av verdens havvindressurser er på store havdyp der tradisjonelle bunnfaste installasjoner ikke er egnet, og vi ser derfor et stort potensial for flytende havvindkraft i Asia, på den nordamerikanske vestkysten, og i Europa. Vi søker aktivt etter nye muligheter for Hywind-teknologien, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Nye Energiløsninger i Statoil.

Les også: