NorSea Group AS sikrer seg Hywind-kontrakt med Statoil

Publisert

Montering av verdens første flytende vindmøllepark.

NorSea Group AS (NSG) har signert en kontrakt med Statoil om bruk av Stordbase AS for montering av verdens første flytende vindmøllepark, Hywind Scotland Pilot Park. Kontrakten har en verdi på 50-70 millioner norske kroner.

Kontraktsarbeidet, som starter allerede 1. mars 2016, omfatter klargjøring og tilpassing av Stordbase som monteringsbase for fem fullskala havvindmølleturbiner. I tillegg kommer konstruksjon av fundamenter, lossing av 20 vindmølleseksjoner og alle tilhørende komponenter, etablering av fortøyningsområde for sub- strukturer og innendørs lagerfasiliteter samt inspeksjon av ferdig monterte vindmøller. NSG vil også ha ansvar for forpleining av 80 personer under selve hovedfasen av prosjektet, som varer fra 1. januar – 30. juni 2017.

Vindmølleparken vil ha, ferdig etablert på østkysten av Skottland, en kapasitet på totalt 30 MW. Hver vindmølle vil ha en totalhøyde på nærmere 170 meter, med vindmølleblad på 77 meter. Prosjektets omfang gjør Hywind Scotland Pilot Park unikt i verdenssammenheng, og passer godt inn i NSGs uttalte satsing på offshore vind-markedet.

– NSG er meget takknemlige og stolte over å ha fått tildelt denne viktige kontrakten fra Statoil. Vi ønsker å bli en betydelig leverandør av integrerte tjenester til leverandørindustrien og eierne av vindmølleparker i offshore vind-markedet. Denne kontrakten vil derfor være et viktig steg i vår strategi for å kunne tilby kostnadseffektive løsninger mot markedet for fornybar energi, sier John E. Stangeland, konsernsjef i NSG.

Stordbase - perfekt for vindmøllemarkedet i Norge og Europa

NSG har i flere år jobbet med å utvikle Stordbase til å bli en effektiv lokasjon for sammenstilling av havvindmøller. Gjennomførte studier viser at Stordbase har et stort potensiale som fremtidig nasjonalt anlegg for flytende offshore vindkraft. Dette er hovedsaklig på grunn av den unike kombinasjonen av dypvannshavner med nærhet til offshore kompetanse og allerede eksisterende infrastruktur.

– Tildelingen av denne kontrakten, i sterk konkurranse med andre sammenstillingsbase alternativer, er en bekreftelse på at vårt langsiktige arbeid med å finne optimale løsninger for utnyttelse av Stordbase mot flytende offshore vindkraft har vært riktig, sier Kenneth Bjørholm, ansvarlig for vindmøllesatsingen på Stordbase og direktør for marked og forretningsutvikling i NSG. – Vi er stolte over å få være med på denne reisen sammen med Statoil Hywind organisasjonen.

Hywind Demo – et referanseprosjekt

NSG er godt kjent med Statoils Hywind-konsept, ettersom selskapet allerede i 2009 stod sentralt i arbeidet med å sette sammen Hywind Demo på Dusavik-basen i Stavanger. Forut for kontraktstildelingen av Hywind Scotland Pilot Park har NSG utført flere forstudier for Statoil, henholdsvis i 2014 og 2015.

Hywind Scotland Pilot Park-kontrakten vil sysselsette over 40 NSG-ansatte.