13 hydrogenprosjekter har fått 150 millioner

- Forskning og utvikling er en sentral del av regjeringens satsing på hydrogen.

Publisert

Olje- og energidepartementet skriver i en pressemelding at 13 prosjekter har til sammen fått tildelinger på over 150 millioner kroner gjennom Forskningsrådets programmer for å utvikle hydrogenbasert teknologi.

- Forskning og utvikling er en sentral del av regjeringens satsing på hydrogen. Årets tildelinger viser at Regjeringen følger opp hydrogenstrategien. Støtte til utvikling av nyskapende teknologi og løsninger på områder hvor hydrogen kan bidra til store utslippsreduksjoner og fremtidige arbeidsplasser er god klimapolitikk, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Særlig maritim sektor og industri er sentrale i disse tildelingene, som er gitt både gjennom Forskningsrådets program ENERGIX og PILOT-E. Sistnevnte er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge.

Et eksempel er ingeniørbedriften Moss Maritime, som i samarbeid med SINTEF har fått støtte til å utvikle tankteknologi for storskala skipstransport av flytende hydrogen. Det nystartede teknologiselskapet Hystar har på sin side fått støtte for å utvikle ny elektrolyseteknolgi med potensial for store kostnadsreduksjoner.

Det er i hovedsak teknologiprosjekter i næringslivet som har fått støtte i disse tildelingene, men det er også et par eksempler innen samfunnsvitenskap, bl.a CICERO, som skal analysere klima- og miljøeffekter av en utbredt bruk av hydrogen i energisystemet.

Powered by Labrador CMS