Vil satse 100 millioner på hydrogen

- Hydrogen vil kunne bidra stort til reduksjon av utslipp nasjonalt og globalt.

Publisert

Olje- og energidepartementet skriver i en pressemelding at de foreslår å bevilge 100 millioner kroner til en forsterket hydrogensatsing i statsbudsjettet for 2021.

Disse pengene skal primært gå til utvikling og etablering av infrastruktur.

Hydrogen vil kunne bidra stort til reduksjon av utslipp nasjonalt og globalt, og til å skape verdier for norsk næringsliv

Tina Bru

- Hydrogen vil kunne bidra stort til reduksjon av utslipp nasjonalt og globalt, og til å skape verdier for norsk næringsliv. Denne satsingen er historisk og skal bidra til å få fram mange spennende hydrogenprosjekter de neste årene, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Hydrogen er mest aktuelt for bruksområder hvor det i dag er få eller ingen nullutslippsalternativer, og hvor det kan bli utfordrende å erstatte fossile energikilder med ren elektrisitet og batterier, eller biobaserte løsninger.

Dette er regjeringens ambisjoner med hydrogensatsingen:

  • Øke antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter av hydrogen og hydrogenbaserte løsninger i Norge.
  • Bidra til at vi får etablert helhetlige verdikjeder for hydrogen i Norge.
  • Legge til rette for bruk av hydrogen innenfor nye anvendelsesområder.
  • Sikre ytterligere teknologiutvikling for å redusere produksjonskostnader.