Lars Strandberg, VP Hydrogen Energy Europe Industries Air Liquide, Henrik B. Håkonsen Konsernkontroller BKK, Pierre de Raphélis Director Business Development Air Liquide, Bjørn Sundland Forretningsutvikler BKK, Per Sandberg Forretningsutvikler Equinor og Richard Allen Leading Consultant Asset Optimisation Equinor.
Lars Strandberg, VP Hydrogen Energy Europe Industries Air Liquide, Henrik B. Håkonsen Konsernkontroller BKK, Pierre de Raphélis Director Business Development Air Liquide, Bjørn Sundland Forretningsutvikler BKK, Per Sandberg Forretningsutvikler Equinor og Richard Allen Leading Consultant Asset Optimisation Equinor.

Skal utvikle forsyningskjede for flytende hydrogen til skip i Norge

Målet er å gjøre flytende hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart i 2024.

Publisert

BKK forteller i en pressemelding at de sammen med Equinor og Air Liquide står i front for et nytt initiativ som ønsker å bygge opp en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen til den maritime industrien.

Prosjektet er nå tildelt 33,5 millioner fra støtteordningen PILOT-E, som skal bidra til at nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi blir raskere utviklet og tatt i bruk.

Målet er å gjøre flytende hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart innen første kvartal 2024.

Prosjektet omfatter hele verdikjeden fra produksjon, lagring og transport til bruk ombord i konkrete fartøy. De andre prosjektdeltakerne er NCE Maritime CleanTech, NORCE, Norled, NorSea Group, Viking Cruises og Wilhelmsen.

Grønn og bærekraftig skipsfart er en forutsetning for å oppnå nasjonale og internasjonale utslippsmål. Internasjonal skipsfart peker i dag på flytende hydrogen som et av de optimale nullutslipps-drivstoffene for skip med stort energibehov. Flytende hydrogen er blant annet valgt til Norges første hydrogenferje, som skal i drift for Norled på Hjelmeland-sambandet fra 2021.

Konsortiets mål er å bidra til vekst i markedet ved å tilby flytende hydrogen produsert fra elektrolyse. Det vil si å produsere hydrogen fra fornybare energikilder, istedenfor fra gass.

Videre skal Willhelmsen sammen med NorSea Group utvikle et nytt og fleksibelt distribusjons-konsept for flytende hydrogen, som også omfatter nullutslippsskip og terminaler, på NorSea sine baser for lagring og bunkring. Norled, Wilhelmsen og Viking Ocean Cruises deltar i prosjektet som brukere av hydrogenet i sine fartøy. Hydrogenterminalene vil også muliggjøre forsyning til andre typer sluttbrukere, som busser og tungtransport.

- Dette er en viktig dag for industrien og for maritim sektor. I Norge pågår det for tiden hydrogenprosjekter innenfor cruiseskip, offshorefartøy, ferje og hurtigbåt, men for å få fart på skipsfartens overgang til nullutslippsløsninger trenger vi å få opp en forsyningskjede for grønt hydrogen. Dette prosjektet gir dermed stort potensiale for både industribygging og betydelige utslippsreduksjoner, sier konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland.

- Flytende hydrogen produsert fra fornybar energi vil bli et konkurransedyktig nullutslippsalternativ for skipsfarten når det produseres på strategiske lokasjoner i store volum, og når det tilbys gjennom en effektiv og sikker forsyningskjede, sier Frédéric Despréaux, VP Northern Europe and CIS Countries i Air Liquide.

Powered by Labrador CMS