Støre vil ha staten inn i hydrogen

– Vi åpner for at staten kan være medeier og opprette nye statlige selskaper om nødvendig.

Publisert

Hvis Ap vinner valget, vil partiet styrke og utøve statens eiermakt mer aktivt og åpne for at staten kjøper seg inn i selskaper av «stor strategisk interesse».

– Vi åpner for at staten kan være medeier og opprette nye statlige selskaper om nødvendig, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre under et besøk i Innlandet torsdag.

Han har selv ledet arbeidet med nytt partiprogram, hvor en større statlig rolle i industripolitikken står sentralt. Programforslaget legges fram fredag.

Støre trekker fram tre konkrete næringer hvor det kan være behov for et statlig utviklingsselskap: Hydrogen, mineraler og farmasi.

– Vi vil sikre at vi kommer i gang på områder som krever både teknologi og kapital, sier Ap-lederen til NTB.

– Et statlig selskap vil kunne sette mål om kompetanse og ringvirkninger av aktiviteten lokalt og ha langsiktighet som skal til når du skal inn i markeder som ofte ikke er modne.

Viser til historien

Når det gjelder mineraler, viser Støre til den norske statens historie med Statoil/Equinor og peker på nye muligheter for å utvikle industri basert på mineraler både til lands og til havs.

Han trekker samtidig fram hydrogen som en av fremtidens store energikilder som trengs for å klare det grønne skiftet.

– Andre land setter nå fart på hydrogenetablering. Vi har et mulig forsprang, men det kan vi raskt tape, frykter Støre.

Det siste området han trekker fram, er farmasi. Programforslagene ble lansert under et besøk hos legemiddelprodusenten Curida på Elverum.

– Vi har de siste ti årene opplevd at legemiddelmangel er en reell utfordring, sier Støre.

Legemiddelmangel og tilgang på nye medisiner skapte store utfordringer allerede før pandemien. Mens det i 2008 ble registrert 34 tilfeller av medisinmangel, var tallet 1.240 i fjor.

Kjøpe seg opp

Aps nye kurs kommer til uttrykk gjennom konkrete forslag i programutkastet, der partiet vil:

  • Åpne for at staten etablerer eller kjøper seg inn i selskaper der det er av stor strategisk interesse for Norge.
  • Beholde et sterkt statlig eierskap for å sikre at fellesskapet eier naturressurser, infrastruktur, felles data og bedrifter som er kritiske for å bevare kompetanse i Norge.
  • Utøve det statlige eierskapet mer aktivt for å fremme fellesskapets interesser knyttet til bærekraft, lønns- og arbeidsvilkår, lokale ringvirkninger og moderasjon i lederlønninger.
  • Utrede etableringen av et nasjonalt farmasiselskap som kan stimulere til norsk legemiddel- og vaksineproduksjon, enten i egenregi eller i samarbeid med øvrig industri.

– Ikke gammeldags

Støres programutkast vil føre Ap godt til venstre i det politiske landskapet og trekker opp klare ideologiske motsetninger mellom høyre- og venstresiden.

Aps signaler nå vil bli oppfattet som en kursendring etter flere tiår med en stadig mindre aktiv stat i industripolitikken. Men Støre avfeier at forslagene er gammeldagse.

– Høyres politikk, med å ha ideologisk skylapper i forhold til statlig engasjement, er gammeldags, sier han.

– Den moderne staten tar ansvar for å nå mål vi skal nå sammen. Den bidrar med langsiktighet og stiller krav. Høyre sitter igjen i en foreldet tanke om at privat sektor skaper verdier, mens offentlig sektor forbruker, mener Ap-lederen.

Støre vender tommelen ned for statlig nedsalg «som prinsipp». Et flertall i Høyres programkomité vil redusere statens eierandel i Equinor fra dagens 70 til omtrent 50 prosent.

Ap-lederen lanserte tidligere torsdag et mål om å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS