EU vurderer gigamål for hydrogen

EU vurderer et mål om 40 gigawatt rent hydrogen innen 2030.

Publisert

Et lekket strategiutkast viser at EU vurderer et mål om 40 gigawatt rent hydrogen innen 2030.

Det foreslåtte hydrogenmålet kommer fram i et utkast til EU-kommisjonens nye hydrogenstrategi som er lekket til nettstedet Carbon Pulse.

Strategien var opprinnelig ventet senere denne måneden, men er nå utsatt til 8. juli.

EU-kommisjonens siktemål er en elektrolysekapasitet på 40 gigawatt i EUs medlemsland til sammen innen 2030.

Det tilsvarer kapasiteten til omtrent 40 atomreaktorer.

Det er såkalt grønt hydrogen som står i sentrum for EU-strategien, det vil si hydrogen som er produsert ved hjelp av fornybar kraft gjennom elektrolyse av vann, og som dermed er fullstendig utslippsfritt.

Hydrogen produsert med lave eller ingen utslipp kan brukes til å erstatte fossile brensler både i tungtransport, i sjøfart og i enkelte industriprosesser. I tillegg kan hydrogen brukes til lagring av energi.

(©NTB)