Kværner og Nel skal samarbeide om storskala hydrogen-produksjonsanlegg

Kværner inngår nok et omfattende samarbeid for å satse på fornybare energiløsninger.

Publisert

Kværner og Nel forteller i en pressemelding at de skal samarbeide om grønne hydrogenprosjekter og standardisering av løsninger for storskala hydrogenproduksjons-anlegg.

Arbeid er allerede igangsatt for å i fellesskap utvikle en standardisert 20 megawatt H2 produksjonsmodul. Videre skal det utvikles standardisert design for store moduler med størrelser over 100 megawatt for å imøtekomme den forventede etterspørselen etter større anlegg.

- Vi er glade for å inngå denne samarbeidsavtalen med Kværner, som har lang erfaring fra store prosjekter over hele verden. Når vi nå ser prosjekter vokse i størrelse og kompleksitet, er det viktig å ha en sterk samarbeidspartner som Kværner, både for standardisering av storskala grønne hydrogenproduksjons-anlegg, og også å bygge dem. Vi ser frem til å samarbeide med Kværner og forventer å se resultater fra dette samarbeidet i nær fremtid, sier Jon André Løkke, Konsernsjef i Nel.

Nel er et globalt hydrogenselskap som leverer optimaliserte løsninger for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybar energi.

- Dette er et langsiktig samarbeid, og Kværner ser frem til å jobbe med en partner som Nel. Målet er å styrke vår konkurransekraft ytterligere gjennom å dra nytte av hverandres kompetanse og erfaring, og sikre de mest effektive og forutsigbare prosjektleveransene for kundene våre, sier Karl-Petter Løken, Konsernsjef i Kværner.

Kværner har gjennom flere tiår levert krevende prosjekter som offshore olje- og gassplattformer og prosessanlegg på land til oljeselskaper og kunder i prosessindustrien. Selskapet er globalt anerkjent som en leverandør med kontinuerlig fokus på helse, sikkerhet og miljø, og som alltid leverer til avtalt kvalitet, tid og pris.

- Vi har i løpet av de siste femti årene utviklet et sett med ferdigheter, som omfatter utførelse av kompleks EPCI-prosjektutvikling. Vi er også blant de mest erfarne entreprenørene når det gjelder strukturer og installasjoner til havs. Våre ferdigheter er anerkjente, verdifulle og ikke minst direkte overførbare til fornybarsegmentet, sier Løken.

Den nye avtalen med Nel er i tråd med Kværners strategi om å utvide virksomheten innen fornybare og grønne løsninger. Det forventes at Renewables gradvis vil bidra med en tredjedel av Kværners samlede inntekter de kommende årene.

Tidligere denne uken fortalte Kværner og Fortum at de har inngått et lignende samarbeid om å utvikle karbonfangst og lagringsløsninger sammen med Fortum.

Powered by Labrador CMS