Hege Økland (Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE)
Hege Økland (Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE)

— Hydrogen er pekt ut som et av de mest realistiske nullutslippsdrivstoffene for større skip og lengre overfarter

— Nå er det viktig å få satt i gang piloter.

Hege Økland leder NCE Maritime CleanTech. På Arendalsuka forteller hun at det er viktig å få satt i gang piloter når det gjelder hydrogen.

Hun trekker frem PILOT-E der Enova utlyser 120 millioner.

— Utlysningen gjelder prosjekter som blant annet tar for seg en helhetlig leveransekjede for hydrogen, forteller hun fra scenen.

Søknadsfristen for PILOT-E er satt til 25.09.2019.

Tomas Tonstad, daglig leder i Hyon følger opp.

— Akkurat nå er batterier i vinden når det gjelder ferger. Men batterier har store begrensninger.

Tomas Tonstad (Foto: Chul Christian Aamodt)
Tomas Tonstad (Foto: Chul Christian Aamodt)

Han trekker frem hydrogen som en løsning.

— Grønn hydrogen kommer fra fornybar kraft, gjennom elektrolyse. Blå hydrogen kommer fra naturgass, forteller han.

Hydrogen må lagres, og da er det enten nedkjølt eller trykksatt, forteller han.

— Problemet med flytende hydrogen er at vi taper 30 % av energien vi kunne hatt tilgjengelig.

Rikard Gaarder Knutsen, statssekretær (FrP), Olje- og energidepartementet forteller at de er sulte på å levere en hydrogenstrategi.

— Slik vi ser det nå peker maritim sektor seg spesielt ut, fordi her kan hydrogen bidra til nullutslipp på områder der batterier ikke er egnet.

Han forteller at det er levert flere handlingsplaner der grønn skipsfart er en handlingsplan, og hydrogen er en annen handlingplan.

Paneldebatt <br>(Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE)
Paneldebatt
(Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE)

— Nå handler det først og fremst å samle alle innspillene som har kommet, og å få dette inn på et godt format.

Han understreker at Norge må satse på både grønt og blått hydrogen.

— Det å kople hydrogen på et CCS-eventyr er noe vi håper på.

Farid Shariati fra MDG Finnmark forteller at de er veldig avhengige av fly i Finnmark.

— Dersom vi hadde fått på plass flere hurtigbåter ville det betydd mye for oss som bor der.

Han peker også på flere andre ting som er viktig å få på plass.

— For eksempel så er elektrifisering av Melkøya viktig å få på plass.

Så trekker han frem Varanger kraft og satsning på vindkraft i Finnmark.

— Her skal vi også produsere grønn hydrogen med energi fra vindkraft, forteller han.

— Den største barrieren for en hydrogensatsning er at fossilt brensel foreløpig er overlegent billig når det gjelder pris, avslutter Hege Økland. I et offentlig regulert marked kan hydrogen spille en rolle fordi her kan man legge inn krav i innkjøpskravene.