Hydro og Lyse etablerer felles vannkraftselskap

Det nye selskapet skal hete Lyse Kraft.

Publisert

Hydro og Lyse slår sammen deler av vannkraftproduksjonen sin for å skape en sterk felles kraftaktør. Det nye selskapet skal hete Lyse Kraft.

Kraftverkene som blir fusjonert, ligger på Sør-Vestlandet, og Hydros Røldal Suldal Kraft-anlegg (RSK) inngår sammen med det meste av Lyses kraftportefølje, skriver Norsk Hydro i en børsmelding.

Hydro overtar driften av Lyses heleide kraftverk og øker dermed sitt totale operatøransvar til 13,6 TWh. Hydro får med dette et økt engasjement på Sør-Vestlandet og vokser som operatør av fornybar kraft med ansvar for totalt 33 vannkraftverk i Norge.

– Dette er en gledens dag for oss som tror på norsk fornybarbasert industri. Avtalen er strategisk svært viktig siden den bevarer verdiene som RSK-anleggene representerer for Hydro og bidrar til forutsigbarhet for videre industriutvikling i Norge, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Hydro.

Hydro skal eie 25,6 prosent og Lyse skal eie 74,4 prosent av aksjene i selskapet.

Avtalen innebærer at RSK-anleggene ikke hjemfaller i slutten av 2022, og at kraft fra det nye Lyse Kraft DA fortsatt vil kunne benyttes til Hydros aluminiumsproduksjon i Norge.

Hydro blir operatør for selskapets kraftverk og øker sitt operatøransvar til 13,6 TWh fornybar kraft i et normalår. Lyse blir ansvarlig for vanndisponering og øvrige markedsaktiviteter.

Lyse blir dermed landets tredje største markedsaktør for vannkraft, med en markedsportefølje på 9,5 TWh i et normalår

34 ansatte overføres fra Lyse Produksjon AS til Hydro Energi AS som følge av at Hydro blir operatør.