Solberg mener Hydro og Lyses kraftplaner er gode nyheter

– For regjeringen har det hele tiden vært et ønske at vi kan finne løsninger som sikrer industrien langsiktig og forutsigbar tilgang på utslippsfri kraft.

Publisert

Planene til Lyse og Hydro om en felles kraftaktør er positive nyheter for utviklingen av norsk industri og norske arbeidsplasser, mener Erna Solberg (H).

– For regjeringen har det hele tiden vært et ønske at vi kan finne løsninger som sikrer industrien langsiktig og forutsigbar tilgang på utslippsfri kraft. Jeg er derfor glad for at Hydro og Lyse kan presentere slike planer i dag, sier Solberg.

Hun presiserer samtidig at det må søkes konsesjon på vanlig vis.

Vannkraften har i generasjoner vært ryggraden i den norske energiforsyningen, og Solberg mener at det også i fortsettelsen skal bygges industri og arbeidsplasser basert på vannkraft.

– Dette er også bakgrunnen for at vi i statsbudsjettet for neste år foreslår å endre skattesystemet slik at det skal bli mer attraktivt å investere i oppgradering og utvikling av vannkraft i årene fremover, sier hun.

(©NTB)