Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

Hvorfor utdanne seg til bussjåfør når bussene blir selvkjørende?

Konsernsjef i Ruter: - Dette er et stort dilemma.

Publisert Sist oppdatert

Agder Energi arrangerte nylig Agder Energi-konferansen. Her deltok Bernt Reitan Jenssen, konsernsjef i Ruter.

enerWE tok en prat med konsernsjefen, som lovpriser selvkjørende elektriske busser.

- Det viktigste vi kan gjøre for å ta ned karbonavtrykket er å bli 100 % utslippsfrie, forteller han til enerWE. Det skal vi klare i 2028 for både buss og båt, i tillegg til trikk og t-bane som allerede kjører på strøm.

Ruter ruller ut tilsammen 120 elbusser før sommeren.

- Vi står midt oppi dette nå. Før jul har vi også gjort Nessoddenfergen elektrisk.

Men konsernsjefen stopper ikke med det. Nå ønsker han også å hjelpe foreldre med tidsklemma.

- Historisk sett har kollektivtransporten hjulpet folk frem og tilbake til jobben. Skal vi lage et kollektivtransportsystem som erstatter bilen, må vi også kunne kjøre barne til og fra trening. Da har vi eksperimentert med å kjøre ungene til og fra fotballtrening, og dette har fungert.

NHO peker på at det er mangel på bussjåfører. Samtidig prater konsernsjefen varmt om selvkjørende busser. Vi spør han derfor om han vil anbefale morgedagens helter å utdanne seg til bussjåfør.

- Dette er et stort dilemma. Det er riktig at vi på kort sikt trenger flere sjåfører. På lang sikt vil store deler av trafikken bli autonom. Vi må derfor gjøre det smart. Kanskje må vi finne de som er på slutten av karrieren sin. Kanskje må vi også gi de som utdanner seg i dag en tilleggsutdanning som gjør det lettere å konvertere til andre arbeidsoppgaver.

Vi står midt i en revolusjon der for eksempel DNB frykter at aktører som Facebook skal overta som bank for folk flest. Vi spør konsernsjefen om hvem Ruter frykter mest.

- Vi skal ikke leve av å holde på våre markedsandeler. Vi er et virkemiddelselskap som er eid av felleskapet som skal bidra til at alle skal leve på en måte som er bærekraftig og gi bevegelsesfrihet. I fremtiden så kan det bli på en annen måte enn det vi gjør i dag for deler av virksomheten.