Hvorfor trenger store oljeselskaper 45 dager på å betale fakturaer?

Publisert

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Utviklingsdirektør i enerWE

Etter 2014 har mer enn 50.000 oljejobber forsvunnet.

Nå er nedturen over.

Men selv om optimismen på ny råder, er det en ting som skaper utfordringer for mange små aktører. Flere og flere oljeselskaper har 45 dagers betalingsbetingelser i deres standardkontrakter. Noen krever til og med 60 og 90 dager for å betale en regning.

enerWE har vært i kontakt med flere leverandørselskaper som uttrykker frustrasjon over dette "off the record", men de tør ikke gå ut offentlig av frykt for å miste viktige kunder. Vi får også høre at det mer fokus på garantitider og dagsbøter. Det fører igjen til at selskapene nå må bruke mer tid på kontraktformalia enn for 5-7 år siden.

Aktører som i oljenedturen har stått på randen av konkurs er nå på vei til å reise seg igjen, men de sliter med likviditet. For de skaper dette et strengt tatt unødvendig ekstraproblem.

Mange oljeselskaper har outsourcet betaling av fakturaer. Det er forståelig at outsourcing og kvalitetssikring fører til noen ekstra dager med runddans, men for meg virker det urimelig at det skal ta hele 45 dager fra en vare eller tjeneste er levert til oljeselskapet utfører betalingen.

Ofte hører vi også om tilfeller der leverandøren etter 45 dager får beskjed om at det var en feil på fakturaen, så denne må sendes på ny. Så tar det nye 45 dager. Dette til tross for at feilen gjerne oppstod på grunn av slurv på kundesiden ved bestilling.

I enkelte tilfeller kan det bety kroken på døren for leverandøren som endelig har fått de første etterlengtede oppdragene på veldig lenge.

Det er mye penger i oljebransjen, og det er tvilsomt at rutinene er så dårlige at de virkelig trenger så lang tid. I så fall står det skremmende dårlig til med digitaliseringen i selskapene.

Dette koker ned til den gamle leveregelen om å betale seint for å sikre egen likviditet og rentegevinst. Det er likevel en dårlig idé. Oljebransjen er for stor og viktig, og ikke minst for lønnsom, til å styres av rentenister.

Min oppfordring til oljeselskapene er å droppe tanken om at de også skal operere som bank. Press gjerne leverandørene til å levere på innovasjon og effektivisering, men hold dere for gode til å skvise de små innovative aktørene ut av bransjen med denne formen for byråkratisert forretningsutvikling.

Reduser betalingsfristen til 30 dager! Det vil være til stor hjelp for mange. Ikke minst for bransjen selv.

God sommer!