- Hvorfor i all verden er Turistforeningen i mot den nasjonale rammen for vindkraft?

Publisert

Den norske turistforeningen har utmerket seg som en innbitt motstander av å bygge ut vindkraft i Norge. De har laget en kinoreklame mot vindkraft som skal vises på kinoene fra 2. februar til 26. mai, og de kjemper for at NVE skal stanse arbeidet med å utarbeide en nasjonal ramme for vindkraft på land.

- Vi mener det ikke bør bygges vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder, fordi det får store negative konsekvenser for friluftslivet, landskapet og dyrelivet, uttalte Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, til enerWE.

På tross av at de vil stanse hele arbeidet som NVE gjør for å peke ut områder som kan brukes til vindkraft, hevder de at de ikke er negative til all vindkraft. Til enerWE sier de for eksempel at de ikke har noe i mot at det bygges vindkraft på områder som er regulert til industriell virksomhet.

- Hvis vindkraftturbinene kan legges til industriområder har vi ikke noe i mot vindkraft, sa Ødven til enerWE tidligere denne uken.

Oppgitt over DNTs kampanje

I NORWEA er de oppgitte over måten Turistforeningen går frem i sin motstand mot vindkraft.

- Det er viktig å understreke at DNT ikke bare er i sin fulle rett til å klage på vindkraftverk, jeg forventer faktisk at de gjør det i de tilfellene de mener det er riktig. Det er derfor vi har en konsesjonsprosess, sier spesialrådgiver Andreas T. Aasheim til enerWE.

Aasheim mener at Turistforeningens argumentasjon ikke henger på greip, og at påstanden fra Turistforeningen om at de ikke har noe i mot utbygging av vindkraft på industrielle områder rett og slett ikke stemmer med det de sier og gjør.

- Ett av prosjektene de bruker i filmen er Tellenes vindkraftverk. Kraftverket produserer rundt en halv TWh, tilsvarende Alta kraftverk, og ligger altså rundt Titanias dagbrudd i Sokndal. Hvis dette er urørt natur, vet jeg faktisk ikke hva jeg skal tro lenger, sier Aasheim.

Tellenes vindkraftverk har 50 vindturbiner som hver har en kapasitet på 3,2 MW. Dagbruddet ved siden av er verdens største ilmenittforekomst med reserver på 400 millioner tonn, og herfra står Titania for ti prosent av verdens ilmenittproduksjon.

NORWEA og vindkraftutbyggerne møter ofte motstand mot sine prosjekter, men de mener at andre aktører er mer saklige og konstruktive i sin tilnærming. Et eksempel på det er miljøorganisasjonen Natur og Ungdom. De har kjempet mot blant annet vindkraftutbyggingen på Fosen, og de har også nådd frem med innspill til justeringer som har påvirket flere av prosjektene.

– Hvert vindkraftprosjekt vil gjøre inngrep i natur, det må vi erkjenne på samme måte som vi erkjenner at vi trenger energien. Men vi må også tåle å se fornybar kraftproduksjon i Norge. Det betyr ikke at vi skal bygge alle prosjektene det blir søkt om. En god del av de har altfor store skader på naturen til at det kan aksepteres, men vi må si ja til noen, sa Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, til enerWE på tirsdag denne uken.

Nasjonal ramme for vindkraft

Aasheim og NORWEA reagerer også på måten Turistforeningen forsøker å skape et bilde av at vindkraften truer urørt norsk natur, og at den nasjonale rammen skal vise en oversikt over alle stedene det vil bli bygget ut vindkraft. Slik er det ikke.

- De 43 områdene de trekker frem i videoene sine, er altså analyseområder, som nettopp er til for å avdekke de mest egnede område for vindkraft. Vi skal ikke bygge over alt, vi skal finne de beste områdene, også målt i inngrep og negative konsekvenser, sier Aasheim.

Det betyr at rammeplanen skal identifisere de mest aktuelle stedene i Norge slik at det blir en helhetlig tilnærming der alle samfunnets interesser kan ivaretas, istedenfor at en utbygger skal komme helt fra intet og be om å få lov til å bygge ut på et tilfeldig sted i Norge.

- Hvorfor i all verden er Turistforeningen i mot den nasjonale rammen for vindkraft? Hele poenget med rammen er å i større grad styre hvor samfunnet mener det er akseptabelt å bygge ut vindkraft, sier Aasheim.

Han påpeker at arbeidet innebærer å skape et bedre kunnskapsgrunnlag nettopp for å unngå de mest sårbare områdene, de viktigste friluftslivsområdene, og for å finne de mest egnede områdene.

- I stedet for å bruke tid, ressurser og penger på en kampanje mot vindkraft, burde ikke Turistforeningen heller jobbet sammen med NVE om dette, spør Aasheim retorisk.

Turistforeningens egen vindturbin

Han legger til at vindkraft også kan spille en positiv rolle for nettopp naturområdene som Turistforeningen naturlig nok er veldig opptatt av.

- Som en kuriositet, kan vi notere oss at noe slikt som 17 prosent av fastlandsarealet vårt er vernet. Vi skal selvfølgelig holde oss langt unna de områdene, men inne på Hardangervidda, langt inne i nasjonalparken, står det faktisk en liten vindturbin, sier Aasheim.

På Heinseter har det i flere år stått en vindturbin. Den sørger for at hyttene der får strøm uten å måtte bruke så mye diesel på generatorer.

Her kan du se bildet av vindturbinen ved siden av hyttene på Heinseters side på Ut.no.

Aasheim forteller at Turistforeningen for noen år siden fikk beskjed om at turbinen måtte tas ned.

- Da var det vår glede å hjelpe de aldri så lite med å få en forlengelse på tillatelsen. Alternativet er nemlig enda mer diesel fraktet inn på scøscooter, sier Aasheim.

Ønsker møte

Selv om Aasheim og NORWEA er oppgitt over måten Turistforeningen argumenterer og kjemper mot vindkraft, strekker de ut en hånd og tilbyr et møte.

- Vi i NORWEA vil få gjenta vårt tilbud om å sette oss ned med DNT og se nærmere på hvilke områder DNT mener er spesielt viktige å la være i fred. Om denne debatten kan føre frem til at vi kan enes om noen områder som er ok å bygge i, og hvilke som absolutt ikke er ok, vil vi være de første til å stille med kaffe, et åpent sinn og et genuint ønske om en konstruktiv dialog, sier Aasheim.

Saken er oppdatert. enerWE skrev at vindturbinen var installert ved en av Turistforeningens hytter. Det er ikke korrekt. Heinseter eies av privatpersoner.

Les mer: