Hvorfor har ikke oljen gjort oss mye rikere enn Sverige og Finland?

Publisert

Norge er et oljeland som er helt avhengig av petroleumsinntektene fra Nordsjøen. Selv i dårlige år med lav oljepris utgjør olje- og gassinntektene våre 233 milliarder kroner, noe som tilsvarer hele 18,8 prosent av statsbudsjettet.

De færreste tenker nok noe særlig over dette, og mange har nok et urealistisk forståelse av hva det vil si om vi legger ned eller trapper kraftig ned på oljevirksomheten vår. Skal man først diskutere dette kan det være greit å gjøre det med et åpent sinn og starte tankerekken med hva som ville skjed med Norge hvis vi ikke var så heldige og dyktige at vi fant, utvant og fordelte oljeinntektene.

Nettavisen Forskning.no har stilt spørsmålet: "Hadde Norge greid seg uten oljepenger?" til diverse økonomer og eksperter.

De påpeker at Norge ikke var så fattige på 50- og 60-tallet som mange skal ha det til. De tror også at vi kunne kompensert for noe av oljeinntektene gjennom økt fokus på andre bransjer.

– Politikere satset også på forskning og utvikling innen en del teknologier som de trodde skulle bli framtiden, som for eksempel telekommunikasjon. Det er absolutt mulig at vi hadde fått en norsk variant av Nokia, sier Helge Ryggvik, forsker i økonomihistorie ved Universitetet i Oslo, til Forskning.no.

Om det hadde økt sjansene for at Norge hadde lykkes i andre bransjer er umulig å slå fast med sikkerhet, men det er et faktum at våre naboland Finland og Sverige har klart det. De er også rike land med en solid velferdsstat selv om de ikke har våre olje- og gassinntekter.

En mulig forklaring på hvorfor Norge ikke er mye rikere enn Sverige og Finnland kommer fra økonomiprofessor Thorvaldur Gylfason ved Islands Universitet. Han påpeker at selv om Norge bare såvidt ligger foran Finland og Sverige på BNP (Brutto Nasjonalprodukt) per innbygger, så er det store forskjeller i hvor mye hver nordmann i gjennomsnitt jobber.

Ifølge professor Gylfason jobber nordmenn i snitt 1400 timer pr år, mens svenskene jobber 1600 timer. At vi likevel har høyere BNP skyldes olje- og gassinntektene.

Sånn ser konklusjonen ut til å bli at vi nok hadde kunne klart oss uten oljeinntektene, men at vi måtte jobbet mer og hardere for å kunne få noe som ligner på den velferden vi har i Norge.

Les hele saken på Forskning.no

Les også: