Hvorfor er det farlig å utrede om oljeleting representerer en fare for fiskeriene?

Publisert

KRONIKK av Idar Martin Herland

Hvorfor er det stort sett «miljøkjempere» som fører ordet når det gjelder LoVeSe? Burde ikke også forskere og fagfolk få slippe til? Og hvorfor er det farlig å utrede om oljeleiting representerer en fare for fiskeriene?

Har vi ikke gode nok fagmiljøer når det gjelder fiskeri? Vet miljøorganisasjonene best? De «lever av miljøkampen» Kan det farge meningene deres?

Er det med landets miljøvernere, som med presidenten «you know where»? Er ikke fakta og kunnskap ønsket inn i det offentlige ordskiftet? Skal vi også her hjemme basere politikken utelukkende på følelser og hva «alle» tror?

Se på dette kartet. Det viser Lofoten – Vesterålen – Senja, ofte forkortet til LoVeSe i dagligtalen. Det er et enormt område. Det er også et enormt omstridt område. Noen ønsker å utrede mulighetene for å sette i gang en oljeleting (De gule punktene) imens andre ønsker et fullstendig og varig vern av hele området.

Men jeg synes den offentlige debatten ligner stadig mer på Amerikansk valgkamp. Jeg tror mange savner mer fakta.

For eksempel:

 1. Hvert år tas det ut ca 35% av den nordøst-antarktiske torskebestanden (ca 900 000 tonn) i regulert fiske.
 2. EU havene er ikke tomme for fisk på grunn av oljeproduksjon, men på grunn av overfiske.
 3. En verst mulig tenkelig oljekatastrofe i dette området vil ødelegge ca 12 % av bestanden. Det året. (Altså ca 1/3 av det årlige fisket)
 4. Store hendelser er relativt sjeldne her i Norge. Den første- og siste store hadde vi i 1977 på Ekofisk Bravo.
 5. Vi har en veldig god regulering av fisket. Derfor har vi fisk.
 6. Vi har en veldig god regulering av oljenæringen. Derfor har vi få ulykker. Dessverre har Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet hatt seg et par hvileår, der de har glemt den viktigste jobben, nemlig sikker og miljøvennlig produksjon. Men ting tyder på at de nå har lest igjennom og forstått oppgaven sin. De tar tak igjen! Selskapene trenger stramme tøyler! Både dem som fisker og dem som produserer olje.
 7. Totalt tar man ut over 2.300 000 tonn fisk pr år i Norge. Langs hele kysten. En stor del av fangsten tas opp der det er mange plattformer, og hoveddelen av petroleumsressursene tas opp.
 8. Få land i verden har flere operative oljeplattformer enn Norge. Men allikevel har vi mye fisk også. 50 års oljeproduksjon har ikke utryddet fisken i de «gamle» oljeprovinsene.
 9. En konsekvensutredning betyr ikke automatisk en åpning for oljeleiting.
 10. Om man leiter, er det slett ikke sikkert man finner noe. Men da har man i alle fall bedre oversikt over hvilke ressurser landet sitter på.
 11. Jeg synes ofte at den offentlige debatten mangler fakta, Spesielt gjelder dette når vi snakker om klima og miljø. Ulvedebatten er et godt eksempel. Frontene er steile og bastante! Debatten er fullstendig sort/hvit, og føres stort sett av folk som ikke har noe faglig bakgrunn, hverken innen landbruk eller rovdyrforvaltning. Det er følelser, «alternative fakta» og «fake news» som dominerer mediebildet. Lever vi virkelig i 2017?

  Slik er det når vi kommer til LoVeSe også. Vi må ha en debatt! Vi må vurdere ulike alternativer og konsekvenser. Men vi må basere oss på fakta og ikke følelser.

  Selv er jeg elektriker, og har meget liten kjennskap til både fiskeri og miljø. Men jeg kan lese. Da liker jeg ofte å lese meningene til folk som har greie på emnet jeg leser om. Som er utdannet innenfor et felt og baserer sine synspunkter på forskning og empiriske data.

  Kronikken er skrevet av Idar Martin Herland. Innlegget er tidligere publisert på hans blogg Oljearbeideren.no. Gjengitt med tillatelse.