Hvor mange strømkabler har Norge til utlandet?

Publisert

Norge har totalt 17 strømforbindelser til utlandet. Vi er en integrert del av det nordiske strømnettet, og har i dag strømkabler til Sverige, Danmark, Nederland og Finland, samt en til Russland. Det bygges også en kabel til Tyskland og en til England. I tillegg er en strømkabel til Skottland under søknadsbehandling.

Mange har sterke meninger om utenlandskablene, og det er en stor frykt for at dette skal føre til økte strømpriser i Norge fordi resten av Norge har dyrere strøm. I sin siste langtidsrapport som ble presentert på Energidagene i oktober i år skriver NVE at de har regnet ut at utenlandskablene vil gi en liten prisøkning, men at det totalt sett er samfunnsøkonomisk lønnsomt for Norge.

– I fjor beregnet NVE at kablene ville føre til en økning i kraftprisen på 1-2 øre/kWh i Sør-Norge i 2030. Årets analyse viser at de to utenlandskablene har en prispåvirkning på rundt 2-3 øre/kWh i 2030 i snitt for Norge, skriver NVE i rapporten.

Samtidig er bransjen også opptatt av at Norge må ha utenlandskablene for å kunne dekke opp det norske strømbehovet når vi har tørrår. Det hadde vi i 2010, og det kan fort skje igjen.

Det påpekes også at om Norge ikke bygger utenlandskabler, så vil strømmen likevel eksporteres til resten av Europa gjennom utenlandskablene som våre naboland bygger. Ettersom vi allerede er en integrert del av det nordiske strømnettet så ville det i såfall bare bety at strømmen til utlandet går via Sverige og Danmark i stedenfor direkte fra Norge.

Det er heller ikke slik at strømmen kun eksporteres fra Norge til utlandet. I et normaldøgn importerer vi strøm på natten og eksporterer på dagen. Så er det enkelte dager og uker der vi i perioder har større import enn eksport av strøm.

I Norge kommer 95-97 prosent av strømproduksjonen fra vannkraft, og vi har mange regulerbare vannkraftverk der vi kan skru strømproduksjonen opp og ned ved behov. Dette gir oss en fleksibilitet som andre land må ty til fossile energikilder som kull og gass for å oppnå.

Fleksibiliteten er imidlertid ikke 100 prosent fleksibel hele tiden. Vannkraftverkene kan spare på vannet i vannmagasinene, men på våren er det som regel flomfare og da må vannmagasinene som regel tappes på en kontrollert måte for å unngå store oversvømmelser. Dermed kan vi ikke spare på all strømmen vi har i gode våtår.

Kilder: NVE, Statnett, Nord Pool, enerWE

Denne artikkelen er en av flere i en serie med ofte spurte spørsmål, eller frequently asked questions (FAQ), som det heter på engelsk. Her kan du se flere FAQ-spørsmål om energibransjen.

Les også:

Powered by Labrador CMS