Hvor mange nye TWh kan vi få fra å ruste opp gamle vannkraftverk?

Publisert

Norge er en energinasjon, og vi er heldige som har en stor kraftbransje med omtrent 1600 vannkraftverk som står for mellom 95 og 97 prosent av den norske strømproduksjonen. Samtidig er det først og fremst vindkraft det er snakk om når samtalen dreier som om utbygging av ny norsk strømproduksjon.

Vannkraft er på mange måter den glemte fornybare energikilden. Den er bare der, og den har alltid vært der. Samtidig er den veldig dominerende i Norge, og mange vindkraftmotstandere lurer på hvorfor vi ikke bare kan øke vannkraftproduksjonen istedenfor å bygge ut vindkraft.

I forbindelse med sin årlige ZERO-konferanse ba Miljøorganisasjonen ZERO de politiske partiene om å utfordre dem på hvordan de kan gjennomføre det grønne skiftet. Mange av disse utfordringene ble tatt opp på konferansen i fjor høst, men utfordringen fra Rødt og Bjørnar Moksnes var såpass interessant at ZERO valgte å ta det opp som et eget frokostseminar. Det arrangeres i dag, tirsdag 8. januar, på Folkets Hus i Oslo.

Einar Wilhelmsen er fagansvarlig i ZERO. Han innledet seminaret med å stille spørsmålet:  

Hvor mange nye TWh kan vi få fra å ruste opp gamle vannkraftverk?

Han påpekte da at når man snakker om å ruste opp gamle vannkraftverk, så går det på to relaterte, men samtidig forskjellige ting: opprustning og utvidelse.

Med opprustning menes en oppgradering av eksisterende vannkraftverk, mens man med utvidelse også tar med utvidelser som innebærer nye inngrep i naturen. Det kan for eksempel gå på å ta i bruk mer vann enn tidligere. Som en miljøorganisasjon er ZERO først og fremst ute etter potensialet i å ruste opp gamle vannkraftverk.

Når man snakker om potensialet er det viktig å ha et bevisst forhold til hva man egentlig snakker om slik at det hele ikke blir for høytflyvende.

- Potensiale er som en strikk, sier Wilhelmsen og deler det opp i tre forskjellige nivåer:

 1. Teknisk potensial
 2. Økonomisk potensial
 3. Realistisk potensial
 4. - Det tekniske potensialet er ofte kjempestort. Man drar ganske langt i strikken, men det er mange grunnet til at det aldri kommer til å skje, sier Wilhelmsen.

  Han trekker blant annet frem et eget eksempel der han selv har gått ut og sagt at det tekniske potensialet for solpanel på takene i Norge er på minst 50 TWh.

  - Det kommer aldri til å skje, sier Wilhelmsen.

  Wilhelmsen påpeker at det også må lønne seg å bygge det ut, samt at det kan være andre utfordringer. Det man står igjen med er det realistiske potensialet som bør ligge til grunn når politikerne debatterer løsningene og hvor de skal prioritere innsatsen.

  Så må det sies at heller ikke vannkraftverdenen står stille selv om det er en veldig langsiktig bransje som kanskje kan oppfattes som litt treg å snu rundt.

  - Husk at opprustning pågår hele tiden. Da stiger ofte virkningsgraden, sier Wilhelmsen.

  Han viser til at deler skiftes ut og vedlikeholdes, og at det gir bedre ytelse og dermed økt strømproduksjon.

  Samtidig blir vannkraftverkene også slitt, og det påvirker også ytelsen.

  - Degradering av gamle vannkraftverk pågår også hele tiden, sier Wilhelmsen.

  I Energimeldingen som ble lagt frem i 2016 sto det litt om hva myndighetene tror om potensialet for ny vannkraftproduksjon, og det var ikke spesielt oppløftende.

  - Man anslår at potensialet er ca 10 prosent. Det synes vi høres veldig forsiktig ut, sier Wilhelmsen.

  Han håper at aktørene skal kunne legge på bordet litt større ambisjoner, samt fortelle litt om hva som må til for at det skal kunne gjennomføres.

  Ifølge SSB ble det produsert 143,1 TWh med strøm fra vannkraftverkene i 2017. Når Energimeldingen skriver om potensialet, så er et imidlertid med utgangspunkt i hvor mye opprustning kan utgjøre.

  Der skriver de at myndighetene hadde 1,4 TWh til behandling, og at det i tillegg er kartlagt ytterligere 2,3 TWh. Et potensiale på 10 prosent tilsvarer derfor bare en økning på 370 GWh i året. Totalt sett anslår imidlertid Energimeldingen at det kan være snakk om et potensiale på 1-2 TWh. Det er ikke spesielt mye med tanke på dagens totale strømproduksjon fra vannkraftverk.

  enerWE er tilstede fra frokostseminaret, og kommer med fortløpende artikler om hvor stort potensialet de forskjellige aktørene mener det er i opprustning av vannkraftverkene, samt hva som må til.