Hvor mange nettselskaper er det i Norge?

Publisert

Det er 124 nettselskaper i Norge. Det er noen få store, og mange små. De ti største nettselskapene har to tredjedeler av totalt tre millioner strømkunder, og står for 60 prosent av strømleveransene. 51 nettselskaper har mindre enn 7.000 strømkunder.

Det blir stadig færre nettselskaper. I 2008 var det 157 nettselskaper, og det forventes at det blir redusert til 120 ved utgangen av 2018.

Nettselskapene har monopol på å drifte strømnettet i sine områder, og virksomheten reguleres av NVE. De bestemmer hvor mye nettselskapene for lov til å ta betalt av sine kunder.

Nettselskapene eies primært av staten, fylkeskommunene og kommunene. Tilsammen har de kontroll over 98 prosent av de norske nettselskapene.

Det norske strømnettet er delt i tre: