Hvor høy har oljeprisen vært?

Publisert

Oljeprisen har vært oppe i 146,08 dollar fatet. Det skjedde 3. juli 2008. Samtidig var dollarkursen så lav som 5,09 kroner. Dermed kostet et fat olje 744,25 norske kroner fatet.

Den forrige pristoppen var  13. mars 2012. Da var oljeprisen oppe i 126,22 dollar fatet samtidig som dollaren lå på 5,68 kroner. Det tilsvarer en norsk oljepris på 717,18 kroner.

Deretter var oljeprisen oppe i 118,90 dollar fatet 8. februar 2013. Med en dollarkurs på 5,53 tilsvarte det en oljepris på 657,60 norske kroner fatet. I 2014 var den høyeste noteringen av oljeprisen oppe i 115,06 dollar fatet 19. juni. Med en dollarkurs på 6,13 tilsvarte det en norsk pris på 705.32 kroner fatet.

I 2018 har oljeprisen vært oppe i 86,29 dollar fatet. Det skjedde 3. oktober. Samtidig sto dollarkursen i 8,18 kroner, og det tilsvarte dermed en pris på 706,07 norske kroner pr. fat. På sitt laveste i år var oljeprisen nede i 58,76 dollar fatet. Det tilsvarte en norsk pris på 506,59 kroner pr. fat.

Finansdepartementet opererer med en tommelfingerregel om at hver tikrone opp eller ned tilsvarer ca. 4,3 milliarder kroner i økte eller reduserte utgifter for den norske stat. Det betyr at en forskjell på 199,48 kroner fatet tilsier en forskjell på hele 85,8 milliarder kroner i inntekt til den norske velferdsstaten.

Som vi ser av tallene over så har altså dollarkursen veldig mye å si for hvor mye Norge tjener på oljen. Selv med en markant lavere oljepristopp i år enn i f.eks. 2012 da oljeprisen var oppe i hele 126,22 dollar fatet, så var prisen i norske kroner bare 11,11 kroner høyere i 2012.

Forøvrig har oljeprisen vært over 100 dollar fatet i fem forskjellige år: