Hvor bør vindkraften plasseres?

Publisert

Vindkraft er en av de fornybare energikildene som vokser raskt for tiden. Ifølge de siste tallene fra SSB utgjorde den 1,6 prosent av Norges strømproduksjon i april måned. Flere vindkraftverk er på vei, så andelen vil trolig øke i årene fremover.

Et vindkraftverk må nødvendigvis plasseres på steder der det er gode vindforhold, men det er ikke det eneste hensynet som må tas.

I forskningsstudien « Optimal location of renewable power» har Henrik Bjørnebye fra Universitetet i Oslo, Cathrine Hagem fra Statistisk sentralbyrå og Arne Lind fra Institutt for energiteknikk, sett på virkemidler for å få en samfunnsøkonomisk riktig geografisk plassering av nye vindkraftverk, og den samfunnsøkonomiske gevinsten av å bruke slike virkemidler. Utgangspunktet for beregningen var en målsetting om å øke vindkraftproduksjonen i Norge med 5 TWh, gjennom bruk av subsidier til vindkraftprodusentene.

De mener at subsidiene til vindkraft må differensieres etter geografisk plassering. Under dagens nett-tariffer vil ikke vindkraftprodusentene ta hensyn til alle kostandene i forbindelse med utbygging av ledningsnettet når de velger plassering av vindkraftverk.

Studien påpeker at private investorer legger for mye vekt på vindforhold og for lite på nettutbyggingskostnadene, og at det kan bety at den geografiske plasseringen av vindkraftverk gir unødvendig høye kostnader for samfunnet.

De mener at elektrisitetsproduksjon fra lokaliseringer som krever mindre nettinvesteringer bør få høyere tilskudd enn elektrisitetsproduksjon fra steder som krever store investeringer fra nettselskapene.

Resultatene fra forskningen viser at de samlede kostnadene til nettforsterkninger kan bli betydelig lavere når subsidiene er differensierte enn når de ikke er det.

Her kan du laste ned og lese studierapporten.