Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

— Hvis du ser på estimatene fra IEA så må du ha en økning på mer enn 100 forskjellige CCS-prosjekter

Det skal bli lønnsomt akkurat som sol og landbasert vind er lønnsomt i mange land.

Equinor ble i januar tildelt den første utnyttelsestillatelsen for lagring av CO2 på norsk sokkel. Arealet ligger ved Trollfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Stephen Bull er SVP Wind and Low Carbon Solutions i Equinor. Vi spør han om hva status er i prosjektet.

— Vi jobber med Total og Shell for å modne prosjektet. Vi må bore en brønn for å forstå subsurface elementer til det, og så skal vi bygge 3. parts volumet sammen med europeisk industri, forteller han til enerWE.

Det prates mye om at CCS kan gjøre nordsjøgass salgbar også i fremtiden. Vi spør Stephen Bull om hva som vil skje dersom vi ikke lykkes med CCS.

— Norsk gass er salgbar i lang tid fremover. Skfitet fra kull i Tyskland, Polen og andre Øst-Europeiske land gir en god fremtid for norsk gass. I tillegg må vi komme med en strategi for avkarbonisering, og her er hydrogen en del av løsningen.

enerWE jobber med en teorietisk regneøvelse for å sep å lønnsomheten til CCS. Vi spør Stephen Bull om hva som er dagens kostnad for å fange ett tonn CO2 fra gass.

— Jeg har ikke tallene på plass, men det er rimelig dyrt å fange CO2. Men over lang tid kan vi redusere kostnad.

— Har dere satt et mål for når det vil være lønnsomt?

— Rundt 50 Euro per tonn er kanskje et mål, men vi må ha støtte i en periode.

SINTEF har utarbeidet et rapport som sier at fullskala CO2-fangst, transport og lagring kan bidra til opp mot 70.000 norske arbeidsplasser. Vi spør Stephen Bull om han tror på tallene.

— SINTEF-rapporten er god. Shell hadde akkurat en presentasjon som viser til 270.000 arbeidsplasser i Europa. Det skaper ny industri. Akkurat som med fornybar energi kan vi skape nye arbeidsplasser.

Så spør vi Stephen Bull om hva som skjer dersom vi ikke vinner CCS-kappløpet.

— Hvis du ser på estimatene fra IEA så må du ha en økning på mer enn 100 forskjellige CCS-prosjekter. Vi ser på et samarbeid og nettverk mellom UK, Nederland og Norge.

Han forklarer at for at CCS skal bli lønnsomt uten offentlig støtte så volum og å redusere kostnader over tid.

— Det er spesielt innen fangst vi kan se på ny teknologi. Og så må vi bygge infrastruktur for transport og stor nok lagringskapasitet så vi kan redusere kostnader. Det er akkurat samme historie som med fornybar. Nå er dette lønnsomt uten subsidier i mange land. Nå er sol og landbasert vind lønnsomt i mange land.

— Hvor lang tid er det før CCS vil være lønnsomt?

— Det er spørsmål om hvor mye volum og deployment vi kan få i fremtiden.