- Hvert døgn installeres det solkraft tilsvarende 600 fotballbaner globalt

Publisert

enerWE møtte nylig Christian Rynning-Tønnesen er konsernsjef i Statkraft i forbindelse med Norges Energidager. Han forteller om en enorm utvikling innen solkraft.

- Hvert døgn installeres det solkraft tilsvarende 600 fotballbaner globalt, forteller han til enerWE.

På spørsmål om hvordan utviklingen er i Norge, så forklarer Christian Rynning-Tønnesen at det spiller en rolle at Norge ligger langt nord og langt fra ekvator.

- I de nærmeste årene vil vi derfor ikke få bakkemonterte anlegg. Det blir for dyrt å konkurrere med vannkraft og vindkraft rett inn på høyspentnettet. 

Når det gjelder solkraft montert på bygg, så er det lønnsomt dersom man godtar lav avkastning.

- Vi vil få betydelige menger solkraft på hustak og forretningsbygg. 

Christian Rynning-Tønnesen fortsetter med å forklare at vind kommer til å spille en betydelig rolle.

- Vannkraft ligger på rundt 130 TWh i dag og dette vil øke noe. Vind vil vokse fra opp til 10-20 TWh, og kanskje enda mer. 

Det foregår nå en diskusjon rundt vilkårsrevisjoner, og vi spurte derfor konsernsjefen om hva dette betyr for Statkraft.

- Vilkårsrevisjoner betyr at kjørereglementene for vannkraftverkene blir gjennomgått på nytt etter at kraftverkene er drevet i en periode på mellom 30 og 50 år.

Han forteller at det er viktig for Statkraft at de får beholde fleksibiliteten til å kjøre vannkraftverkene.

- Det er viktig både for variere produksjon i forhold til vindkraft, og også fordi vi trenger flomdempingsevnen for å motstå ekstremnedbør som vi forventer det vil bli mer av. Vi trenger å beholde all den fornybare kraftproduksjonen vi kan ha.

Statkraft er Europas største fornybarselskap. Equinor (tidligere Statoil) jobber for å bli en bredt energiselskap. Selv om spørsmålet egentlig er et eierspørsmål, så avslutter vi intervjuet med å spørre om hvorfor ikke Equinor og Statkraft kan fusjonere for å bli et enda større energiselskap.

- Jeg får svare for oss i Statkraft. Vi er et bredt fornybarselskap. Vi er størst i Europa. Vi satser på vann, vind og sol samt nye teknologier. Jeg føler at vi allerede har en kritisk størrelse innen fornybar energi.