Hvem tjener hva, og er det rettferdig?

Publisert

Kommentar av Idar Martin Herland.

Det er en stadig pågående debatt. Hvem tjener hva, og er det rettferdig? Men hvordan bidrar de ulike til velferd samfunnet vårt? Tjener landet på billige arbeidere?

Oljearbeiderne som er operatøransatte på sokkelen, ligger ganske høyt på lønnsstatistikkene til SSB. Men langt fra toppen. Pengefolkene er flink å skalte og valte med penger, også når det gjelder å karre til seg "sin" del. Og vel så det.

Men nok om det. Mange synes at vi burde skru ned lønningene offshore. Jobben er godt i gang. De feste leverandøransatte på sokkelen tjener og behandles alt for dårlig, om vi skal klare å opprettholde rekruteringen av nordmenn. Derfor blir stadig det stadig flere utenlandske arbeidere offshore også. Slik som på land. Mange av dem tjener ikke det de skulle ha gjort. Man kan si at de reiser fra uregulerte arbeidsforhold hjemme, men tar med seg måten å jobbe på hit til Norge. Jeg er ikke imot arbeidsinnvandring. Men det må være ordnete former, og spillereglene må følges!

Men kan Norge leve av å importere billigere arbeidere fra utlandet? Kunden tjener ofte på det, men er det samfunnstjenlig? La oss se på noen tall fra 2014. Det er de ferskeste tallene som er tilgjengelige på Altinn.

Alle i tabellen under får sin lønn betalt av salg av varer og tjenester til utlandet. Man lønnes av «friske» penger, så å si.

Som dere ser, tjener jeg veldig bra. På plattformen jeg arbeider, er jeg en av dem som tjener desidert best. Grunnlønnen min er 412 000,- pr år. Vi har et tillegg på 47 % for å arbeide offshore. Som dere sikkert forstår, var også 2013 et hektisk år. Det kreves mange timer overtid for å passere 900 000.

*1 = Fagansvarlig Elektro («Formann»)

*2 = Dette var lønnen i 2014. Men hvordan er lønnen i dag? I de siste årene har de fleste grupper i samfunnet vist moderasjon i lønnsoppgjør. Mange har hatt reel lønnsnedgang. Men mange av landets ledere har både doblet og tredoblet lønnen sin? Prestasjonsbasert lønn?

Alle i tabellen under, får sin lønn ved offentlige midler, eller ved salg av varer og tjenester til Norske forbrukere. Altså påvirker ikke deres aktivitet handelsbalansen. Men de påvirker handelsbalansen negativt, om de handler mye i utlandet.

Forbruk utland: Der har jeg lagt inn 50 000,- som en fast sum for alle. Det er penger som brukes i utlandet til ferier, nett handel osv. Summen er kanskje for høy for de som tjener lite, og alt for lav for eliten, men det gir en pekepinn, og viser et poeng: Landet har best av at vi kjøper varer og tjenester av hverandre.

Lønn fra (kilde): Kommer pengene fra handel med utlandet, eller er det offentlige midler eller skifter penger eier innen landet grenser.

Men hva sier disse tallene oss?

Og hva er budskapet mitt?

For det første: En oljearbeider er ikke mer verdt eller viktigere enn en buss sjåfør! Landet trenger begge to. Samfunnshjulet må gå rundt. Skal landets handelsbalanse være positiv, må man selge varer og tjenester til utlandet, for mer en det man handler for. Jo større del av lønnen landets lønnsmottakere bruker i landet, jo bedre er det. Salg av aviser som er delvis betalt med offentlige midler, delvis av næringslivet, og delvis av leserne, skaper ikke vekst for landet. Men de har en viktig samfunnsoppgave. Om de tar den.

For det andre: Dette er ikke arbeiderkamp, men samfunnskamp. Vi kan enda videreføre velferds samfunnet vårt og den Norske modellen. Men det haster. Vi har allerede flagget ut utenriks sjøfarten vår. Det taper landet vanvittige summer på. I disse dager er vi i ferd med å avvikle innenriks sjøfarten vår. Gutteklubben grei hevder at det er omstilling. Men det er mer en det. Og samfunnet er den største taperen. Etter at innenriks sjøfarten er flagget ut, står sokkelarbeiderne for tur.

Men la oss gjøre et lite regnestykke. Jeg bor på Askøy. Det er en kommune med nesten 30 000 innbyggere. Tidligere var 312 av disse menneskene sokkelarbeidere. Om vi tar utgangspunkt i at hver av disse sokkelarbeiderne tjener 600 000,- pr år, vil det gi følende regnestykke:

Disse 312 Askøyværingene betaler altså 62,4 millioner Norske koner i skatt, og bruker 109,2 millioner i Norge. I all hovedsak på Askøy og nabo kommunene.

Husk også på at dette er «ferske» penger som kommer fra utenlands handel. Man kan si at disse 312 Askøyværingene tar med seg 171,6 millioner hjem til landet og lokalmiljøet sitt.

Har Askøy råd til å flagge ut disse sokkelarbeiderne? Hva med landet?

Jeg er sikker på at både Skottland og andre land, mer enn gjerne vil ta seg av disse pengene. Tenk over hvordan det er i sjøfarten, utenriks. Hvor mye tilfører skipsfarten av verdier til Norge? Rederen tjener godt, men pengene er stort sett plassert i utlandet. Skipene bygges og utrustes i utlandet, så de gir ingen verdiskapning her hjemme. Nesten alle sjøfolkene i utenriksfart bor i utlandet. Dit betaler de sin skatt, og der bruker de pengene sine også.

Fremgang? Utvikling? For hvem?

Av Idar Martin Herland

---

Du kan lese blogginnleggene til Idar Martin Herland på oljearbeideren.no.

Powered by Labrador CMS