Hvem ønsker Øystein Meier Johannessen egentlig å ramme?

Publisert

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør i enerWE AS.

Samfunnspartiet ble grunnlagt av Øystein Meier Johannessen i 1985 og beskriver seg selv som et anarkistisk parti, tuftet på nestekjærlighetens budskap i Det nye testamente og på humanismens idealer om å respektere menneskeverdet.

Reiser nidstang mot oljeutvinning utenfor Røst

En nidstang er en stang med et avkappet hode på toppen, som regel et hestehode, som i norrøn tid ble reist for å håne fiender og for ved magisk kraft å nedkalle ulykke og uhell over dem.

Samfunnspartiet åpnet årets valgkamp på Røst - med et hestehode på stake. Dette som en protest mot oljeutvinning utenfor Lofoten.

– Denne nidstang reises i protest mot den menneskeforaktelige grådighet som har utviklet seg i kjølvannet av den internasjonale storkapitals evige jakt etter lukrativ avkastning og forrentning på sin kapital, skriver Meier Johannessen i en pressemelding.

Hvem ønsker han å ramme med magien?

Jeg forstår at Øystein Meier Johannessen egentlig ikke tror at nidstangen har magiske krefter. Men hva om nidstangen til Meier Johannessen allikevel har magiske krefter slik man trodde i norrøn tid? Hvem rammes da av magien?

Vil han ramme de som bidrar til verdens klimautslipp?

Kan Meier Johannessen da forsikre seg om at han ikke også nedkaller ulykke og uhell over de som bidrar til verdens klimautslipp? Kanskje vil forbannelsen fordele seg prosentvis i henhold til utslippene?

 • Produksjon av elektrisitet, varme og kjøling - 25 %
 • Jordbruk, skogbruk mv - 24 %
 • Industri - 21 %
 • Transport - 14 %
 • Annet - 16 %
 • (Kilde: epa.gov)

  Vil han ramme de som nyter godt av den norske velferdsstaten?

  Olje og gass finansierer 18 % av A/S Norges statsbudsjett. I år utgjør disse inntektene ca 233 milliarder kroner, noe som er litt mer enn beløpet AS Norge bruker på høyere utdanning (35 milliarder), Forsvaret (49 milliarder) og regionale helseforetak (141 milliarder) i år.

  Kan Meier Johannessen være sikker på at han ikke nedkaller ulykke og uhell over alle de som gjennom statens inntekter fra olje og gass får muligheten til å ta høyere utdanning? Eller alle de som skal forsvare landet vårt? Eller alle de som jobber i regionale helseforetak (kanskje også pasientene)?

  Kanskje går Meier Johannessens niding som en boomerang?

  Jeg har vært på Røst da jeg en gang på 90-tallet hadde sommerjobb i Kystdirektoratet. Røst er et vakkert sted.

  Freelance journalist Fredrik Drevon har også vært på Røst. Han intervjuet blant annet Tor Arne Andreassen (AP), ordfører på Røst.

  • Les intervjuet her: Kan Lofoten klare seg uten olje?
  • Ifølge Andreassen produserer Røst fisk for 600 millioner i året. Likevel var gjennomsnittsinntekten på Røst 286 220 kroner.

   Benyttede midler til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom i Røst kommune var i 2015 på 171 500 kroner, ifølge et dokument enerWE har fått innsyn i.

   Røst kommunes netto lånegjeld er 102,445 kroner per innbygger. Tallet for hele landet er 62,704 kroner per innbygger.

   Ordføreren gir ikke noe klart svar på hvorfor kommunen har så stor gjeld, utover at Røst var på ROBEK, et register over kommuner og fylkeskommuner i økonomisk ubalanse.

   Ordføreren sier til enerWE at han aldri tror Røst vil klare å komme seg i økonomisk balanse. De har blant annet behov for å bygge en ny skole, og det betyr et nytt lån på 40 millioner.

   Jeg kan lite om det å reise nidstang. Men kanskje har Meier Johannessen sin niding gått som en boomerang og truffet hans egen kommune, Røst, der Norge setter punktum.

   Etter hva jeg forstår, så vil Røst være mer tjent med å bli velsignet med statens inntekter fra olje og gass, enn at noen lyser sin forbannelse over dem med et avkappet hestehode.

   Kommentar av Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør i enerWE AS.