Hvem fortjener Oljedirektoratets pris for økt utvinning?

Publisert

Oljedirektoratet skal dele ut IOR-prisen på ONS 2018, og ber nå om nominasjoner.

IOR-prisen er en anerkjennelse for kreativitet, standhaftighet og risikovilje når det gjelder å ta i bruk metoder og teknologi som kan øke olje- og gassutvinningen utover det som kan forventes med gjeldende planer og metoder.

- Mot til å ta i bruk ny teknologi har hatt enorm betydning. Norsk sokkel har, siden oljevirksomheten startet, vært et laboratorium for å teste nye løsninger, sier oljedirektør Bente Nyland.

Hun påpeker at vi har litt lett for å glemme at det ofte er tilsynelatende små komponenter som kan gjøre en forskjell satt opp mot det mer spektakulære.

- Teknologiske nyvinninger kan bidra til at vi får bygd ut flere funn – men også til at vi får enda mer olje ut av felt som er drift, sier Nyland.

Tildelingskriterier

Prisen kan tildeles utvinningstillatelser, selskaper, prosjekter eller enkeltpersoner som forventes å skape merverdi på norsk kontinentalsokkel gjennom nyskapende arbeid knyttet til økt utvinning.

  • Implementering av ny teknologi eller etablert teknologi anvendt på ny måte
  • Smartere arbeidsmetoder og prosesser
  • Prosjektets modenhet
  • Risikovilje, djervskap og vågemot
  • Fremragende forskning
  • ODs IOR-pris ble tildelt første gang i 1998.

    Her kan du nominere din foretrukne kandidat.