Kommentar av stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle

Hva skal vi leve av?

Havvind-teknologi kan bli blant Norges største eksportvarer i fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

Før sommeren åpnes ett til to norske områder for vindmøller til havs. Vi har blitt et rikt og velutviklet land takket være olje- og gassindustrien. Denne kunnskapen og kompetansen på offshore-teknologi gjør at Norge har en unik mulighet til å ta en ledende rolle internasjonalt om vi nå satser på morgendagens løsninger til havs. Regjeringen legger nå til rette for flytende havvind.

Er vi fremoverlente nok har dette potensial til å bli blant Norges største eksportvarer.

Trenger mer energi

Få av oss tenker over hvor mye energi vi er avhengige av for å få hverdagen til å gå rundt. Med den raske teknologiske utviklingen blir ikke dette behovet mindre i årene fremover. Aller størst er behovet i næringslivet, hvor det grønne skiftet er i gang for fullt. Elektrifisering av industri, sokkel og transportbransjen vil kreve mye mer energi enn det som i dag produseres. Derfor er det mange gode grunner til at Norge skal utvikle nye energinæringer.

Havvind vil kutte utslipp, skape arbeidsplasser, og har potensial til å være en verdiskapende teknologieksport.

Ta del i utviklingen

Likevel er det ikke til å stikke under en stol at vindkraft til havs er vesentlig mer kostbart enn vindkraft på land. Kostnadene ved å bygge strømnett til havs er også mer kostbart enn på land. Vanskeligere driftsforhold gir et høyere kostnadsnivå, samtidig som bedre vindforhold drar i motsatt retning. Til havs er det også mulig å bruke større turbiner og å bygge større samlede anlegg, noe som også bidrar til å kutte kostnadene.

Det vil altså ta tid før havvind vil klare konkurrere på lønnsomhet. Men for at norsk næringsliv skal kunne ta del i utviklingen, bygge kompetanse og erfaring, er satsingen som nå skjer svært viktig.

Satsingen må stimulere til konkurranse for å få ned kostnadene, og kostnadsreduksjon krever tilstrekkelig volum, som f.eks. på Equinors Hywind Tampen. Jeg mener også det er viktig at vi klarer å løfte frem flere nye teknologier og mer enn én leverandør.

Norge trenger flere ben å stå på, og lykkes vi vil dette kunne være et viktig bidrag for å få til det grønne skiftet.

Kommentaren ble først publisert på Hoyre.no, og er gjengitt med tillatelse fra forfatteren.