Hva koster strømmen i resten av Europa?

Publisert

Norge er selvforsynt med fornybar strøm fra våre vannkraftverk, samt litt fra vindkraft, solenergi og varmekraft. Det gjør oss til en miljøvennlig energinasjon, og det sikrer oss gode priser på strømmen sammenlignet med andre land.

I motsetning til f.eks. tilfellet med bensinpriser, er det ikke så mye god og oppdatert statistikk tilgjengelig for det europeiske kraftmarkedet. enerWE har derfor måtte ta utgangspunkt i prisstatistikk fra Eurostat som ble samlet inn i juli 2016 for å finne ut hvordan det norske prisnivået på strøm er sammenlignet med resten av Europa.

Denne statistikken er dermed nesten ett år gammel, samt at den kun viser en felles strømpris for hvert land. Det betyr at den ikke viser de store forskjellene som er fra sted til sted og region til region, og ei heller hvor store variasjoner det er over tid. Statistikken egner seg likevel ganske godt til å si noe om hvordan prisnivåene kan sammenlignes på tvers av landegrensene.

Søylediagrammet viser hvordan strømprisen i Norge er sammenlignet med andre land i Europa.
Søylediagrammet viser hvordan strømprisen i Norge er sammenlignet med andre land i Europa.

Når vi ser på prisene ser vi at Norge ligger omtrent midt på treet prismessig. Av de landene vi har prisstatistikk for er det 18 land som har høyere strømpris enn Norge, og 19 land som har lavere pris.

Samtidig er det verdt å merke seg at listen over europeiske land med lavere pris enn Norge nesten utelukkende er østblokkland, mens de vestlige landene stort sett har høyere strømpris enn oss.

Danmark topper prislisten med en pris som er litt over dobbelt så høy som den norske strømprisen. De etterfølges av Tyskland som nesten har dobbel pris, og så faller det litt til de neste landene på listen.

Norge har i dag strømkabler til Sverige, Danmark og Nederland, og vi eksporterer mer enn vi importerer. En tidligere gjennomgang som enerWE har gjort viser imidlertid at vi importerte med enn vi eksporterte 36 av 117 dager hittil i år.

Ser vi på kraftprisene for landene vi utveksler strøm med, ser vi at Sverige har ca 25 prosent høyere strømpris enn oss, mens Nederland bare har cirka 7 prosent høyere strømpris. Danmark har derimot hele 104 prosent høyere strømpris.

Med tanke på diskusjonen om eventuelle nye strømkabler til Skotland, er det også verdt å se på strømprisene i Storbritannia. Ifølge denne statistikken fra Eurostat ligger den 29 prosent over de norske prisene.

Merk at strømprisene i oversikten er prisen som private husholdninger betaler, og at de inneholder strømprisen, nettleie, samt elektrisitetssavgifter og merverdiavgifter. Spesielt avgiftene kan variere mye fra land til land.

Et kjent gammelt ordtak sier at det er tre former for løgn: Løgn, forbannet løgn og statistikk. Det er verdt å ta med seg når man ser på statistikk som dette. Den viser et utdrag som ble samlet inn på et gitt tidspunkt i fjor, og den tar ikke for seg det som til dels kan være store lokale og globale variasjoner i prisnivået. Tidspunktet for når den ble innhentet kan også gi store utslag.

Vi velger likevel å presentere statistikken da den gir et perspektiv på hvordan prisnivået i de forskjellige landene ligger an i forhold til hverandre, og så vil vi følge opp dette med mer informasjon om de europeiske strømprisene og strømmarkedene.

enerWE ser for tiden nærmere på forskjellige deler av det norske strømmarkedet, og jobber blant annet med en sammenstilling av statistikkene for strømproduksjon, strømforbruk, strømpriser og import/eksport av strøm. Dette er den tredje artikkelen der vi ser på det grunnleggende rundt hvordan det norske kraftmarkedet fungerer. Den første artikkelen gikk på fyllingsgraden i vannmagasinene mens den andre omhandlet hvordan Norge importerer og eksporterer strøm. Den tredje gikk på hvordan strømprisene svinger i løpet av døgnet.

Les også:

Powered by Labrador CMS