Hva er Statnetts årlige inntekter fra utenlandsforbindelser?

Publisert

I Stortinget stilte stortingsrepresentant Terje Aasland fra Arbeiderpartiet skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Terje Søviknes om hvor mye Statnett har tjent på utenlandsforbindelser, og hvor mye av det som er tilbakeført av kundene:

Hva er Statnetts årlige inntekter fra utenlandsforbindelser i årene 2006-2016, og hvor stor andel av inntektene er tilbakeført til kundene gjennom transmisjonsnettet - i perioden som helhet og årlig?

Spørsmålet er interessant, da det sier litt om hvor viktig utenlandsforbindelsen er for Norge, samt hvordan pengeflyten faktisk går.

Olje- og energiministeren svarte at inntektene har svingt mellom 120 og 950 millioner kroner årlig, og at den har økt i løpet av perioden. Det har flere årsaker, blant annet at utvekslingskapasiteten har økt fra 4500 MW i 2006 til 6000 MW i dag.

- Totalt har Statnett mottat om lag 6 mrd. kroner i flaskehalsinntekter fra utenlandsforbindelsene i perioden 2006 til 2016, skriver Søviknes i sitt svar.

Av disse har omtrent 2,5 milliarder kroner gått til å redusere nettleien for kundene.

- Flaskehalsinntektene inngår i sin helhet i tariffgrunnlaget for transmisjonsnettet. de bidrar derfor til at nettleien reduseres mens kostnader som følge av investering, drift og vedlikehold av utenlandsforbindelsen gjør at den øker, skriver Søviknes.

Les også: Selger Norges miljøfortrinn til utlandet