Hva er gassprisen?

Publisert

I 2018  lå gjennomsnittsprisen for gass fra norsk sokkel på 2,17 kroner pr. standard kubikkmeter.

De fleste nordmenn har et forhold til oljeprisen. Den rapporteres fortløpende, og svingningene gir store utslag for Norges inntekter.

De siste årene har imidlertid salget av gass blitt like viktig som olje, og ifølge SSB bidro olje og gass med så og si like mye. I 2018 eksporterte Norge olje for 264,0 milliarder kroner og naturgass for 263,8 milliarder kroner. I tillegg ble det eksportert kondensater for 6,5 milliarder kroner.

Samtidig viser tall fra Oljedirektoratet at det i 2018 ble produsert 86,3 millioner kubikkmeter med olje og 121,7 milliarder kubikkmeter med gass. Det tilsvarer en gjennomsnittspris på 2,17 kroner pr. kubikkmeter.

Så må det sies at dette tallet ikke nødvendigvis er 100 prosent korrekt, men det gir en klar indikasjon på hvilket prisnivå det er snakk om. Et tilsvarende regnestykke med de samme parameterne for oljen tilsier en gjennomsnittspris på 487 norske kroner pr. fat med olje. Det er litt lavere enn en gjennomsnittspris på 535 kroner som man finner ved å regne ut daglige priser målt opp mot valutakursen for dollar.

En alternativ utregning basert på markedsdata fra Ycharts viser en gasspris på 2,28 kroner. Her må det imidlertid påpekes at det i markedet er store variasjoner i gassprisen avhengig av hvilket land det er snakk om som følge av blant annet transportkostnadene.

Forøvrig er det verdt å merke seg at mens oljeprisen som regel oppgis pr. fat med olje, hvor et fat tilsvarer 159 liter, så oppgis gass i antall kubikkmeter. For å komplisere det ytterligere så oppgis det også med en referanse til det som kalles oljeekvivalenter, altså hvor mange kubikkmeter olje én kubikkmeter gass tilsvarer. En kubikkmeter olje tilsvarer 6,29 fat, og én kubikkmeter olje tilsvarer 1000 kubikkmeter gass.

Vi legger derfor til grunn at gjennomsnittsprisen i 2018 var 2,17 kroner pr. kubikkmeter med gass da det reflekterer hvor mye Norge fikk betalt for gassen som ble produsert og solgt i 2018.

Kilder: SSB, Oljedirektoratet, 

Denne artikkelen er en av flere i en serie med ofte spurte spørsmål, eller frequently asked questions (FAQ), som det heter på engelsk. Her kan du se flere FAQ-spørsmål om energibransjen.

Les mer: