Hva er det du ikke vil fortelle oss, Kjetil Lund?

KRONIKK: Huseierne frykter at NVE og nettselskapene bygger sine modeller på urealistiske skrivebordsscenarier.

Publisert

Norges vassdrags og energidirektorat, NVE, har varslet innføring av nye effekttariffer for alle strømabonnenter. Det vil gi forutsigbare inntekter til monopolistene og sikre eierne av nettselskapene stabile utbytter i mange år fremover. Taperne er klimaet og vanlige forbrukere.

Bruk av strøm bidrar med miljø- og klimabelastning, enten strømmen stammer fra vind- eller vannkraft, eller fra forurensende gass- eller kullkraftverk. Forbruker vi mindre strøm, gjør vi klimaet en tjeneste.

I dag prises nettleien i hovedsak ut fra antall kilowattimer husstanden forbruker. Med et slikt system er det enklere for forbrukeren å påvirke strømregningen – lavere forbruk gir lavere regning. Det er dette systemet NVE nå vil endre.

Med effekttariffer skal nettleien prises ut fra hvor mye strøm som brukes samtidig, ikke hvor mye strøm som brukes totalt. Altså et fastprissystem som gir forbrukerne mindre mulighet til å få kontroll på strømregningen, i tillegg til at den blir vanskeligere å forstå.

Dette er den største endringen for husholdningene siden liberaliseringen av strømmarkedet på 90-tallet, likevel er saken i ferd med å gå under radaren

Morten Meyer

Dette er den største endringen for husholdningene siden liberaliseringen av strømmarkedet på 90-tallet, likevel er saken i ferd med å gå under radaren. Barrieren for husholdningene til å delta i det grønne skiftet gjennom energieffektivisering og fornybar energiproduksjon vil bli høyere. Det er alvorlig at NVE viker unna denne problemstillingen.

Mesteparten av strømforbruket i en bolig går til oppvarming, og belastningen på strømnettet sammenfaller med kuldeperiodene. Forbrukere flest vil ikke flytte forbruket ved å varme opp ekstra om natten og skru av om dagen. Da må man følge med på prisene og innordne hverdagen deretter. Forbrukerne har andre ting å tenke på.

NVE legger opp til medisinere hele pasienten når man kun har forstuet en finger!

Morten Meyer

Men det er mulig å flytte mindre deler av strømbruken i en bolig, som elbillading og varmtvannsberedning til natten og å skru av varmekabler på dagen, og det trenger vi ikke en omlegging av tariffstrukturen for å få til. Bevisste forbrukere, smart teknologi og innovative konkurrenter fikser det. NVE legger imidlertid opp til medisinere hele pasienten når man kun har forstuet en finger!

Det er interessant å observere at NVEs begrunnelse for innføring av effekttariffer endres etter hvert som de møter massiv motstand fra elektrobransjen, miljøorganisasjonene og forbrukerorganisasjoner. Det siste kortet som ble trukket er at effekttariffer gir en bedre byrdefordeling av kostnadene i nettet, en debatt vi gjerne deltar i. Vi vil gjerne gjøre noe med ubalansen mellom forbrukere og næringsinteresser. Vi vil gjerne at eierne slutte å forsyne seg med fete utbytter og heller bruker pengene til vedlikehold og investeringer i nettet.

NVE har fremdeles ikke lagt frem dokumentasjon på problemet som skal løses, konsekvensene av endringene som foreslås eller alternative mekanismer for bedre utnyttelse av strømnettet.

Jeg frykter at NVE og nettselskapene bygger sine modeller på urealistiske skrivebordsscenarier.