Huseierne ber NVE stoppe arbeidet med å innføre effektariff

Publisert

NVE arbeider i disse dager med å legge om nettleien som norske forbrukere betaler over strømregningen. Denne utgjør i dag omtrent en tredel av strømregningen norske forbrukere betaler.

- Ofte skapes det et inntrykk av at vi som forbrukere ikke kan gjøre noe med denne nettleien. Nå vil NVE endre reglene, og vi har for en gangs skyld mulighet til å gjøre noe med denne delen av strømregningen, sier Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Dette er forøvrig ikke NVEs første forsøk på å få innført effekttariffer. Deres første forslag ble imidlertid så dårlig mottatt at de har justert det, og invitert til en ny runde. Det er i denne forbindelsen at Huseierne har svart at de mener NVE bør stoppe opp og avvente mer data fra de nye strømmålerne.

- Om NVE får det som de vil er nye, forbrukerfiendtlige spilleregler satt for de neste ti-årene i løpet av første kvartal neste år.

I dag beregnes nettleien først og fremst etter hvor mye strøm boligeiere bruker. NVE ønsker å legge om til en modell der mesteparten av nettleien er fast, såkalte effekttariffer. Myndighetene legger opp til en prismodell som gjør at vi skal betale omtrent like mye uavhengig av om vi bruker mye eller lite strøm.

- Derfor er det så viktig at vi som ivaretar norske boligeieres interesser sier fra om de store negative konsekvensene av NVEs forslag. Vi i Huseierne med våre 225.000 medlemmer vil stoppe dette nå, om nødvendig med politikernes hjelp, sier Morten A. Meyer.

NVE har tidligere begrunnet dette med at kostnadene i strømnettet er mer rettet opp mot effektuttaket enn selve strømuttaket.

I høringsbrevet til NVE skriver huseierne: «Huseiernes Landsforbund er forundret over NVEs iver etter å innføre effekttariffer, særlig når beslutningsunderlaget er så tynt og mangelfullt.»

- Disse dataene vil vise om og eventuelt hvor problemene er og gi faktabasert grunnlag for å finne gode løsninger. Slik det er nå har NVE hengt seg opp i løsning først for så å finne problemet som skal løses i etterkant, sier Morten Andreas Meyer.

Mens man tidligere har arbeidet for lavere strømforbruk, kan systemet for strømregning NVE vil innføre gjøre at strømforbruket hos norske forbrukere øker.

- Faren med fastpris på strømleveringen er at strømforbruket går opp. Vi forbrukere får ikke noe premie for å spare på strømmen, installere solceller eller ta i bruk varmepumper. Dette er stikk i strid med politikernes forutsetninger og vil svekke mulighetene for at Norge når målene i Paris-avtalen, sier Morten A. Meyer.