Huldra plattformenBrukt i Aktuelt 6/05
Huldra plattformenBrukt i Aktuelt 6/05

Kontrakter for Huldra-fjerning utdelt

Publisert

Skal transporteres, hugges opp og gjenvinnes.

Statoil annonserer i en pressemelding at Hereema Marine Contractors Nederland SE har fått i oppdrag å fjerne og frakte Huldra-plattformen til land, mens AF Offshore Decom AS har fått ansvaret for opphugging og gjennvinning. 

Tidligere har riggen West Epsilon blitt tildelt oppgaven med å plugge igjen de seks brønnene på feltet i løpet av 2016.

Feltet som startet produksjonen i 2001 produserte på det meste 0.3 MSm3 per dag, og ble stengt ned i september 2014. 

Planen er at plattformen skal fjernes i løpet av 2019, og være ferdig opphugget og gjenvunnet innen første halvår 2020.

Reklame

https://vimeo.com/157152222