SAFE:—Det virker som Norsk olje og gass har fraskrevet seg ansvaret

Forhandlingene mellom SAFE og Norsk olje og gass til Riksmekleren.

Forhandlingene mellom SAFE og Norsk olje og gass til Riksmekleren. 

I går kveld endte forhandlingene mellom SAFE og Norsk olje og gass på brønnserviceavtalen i brudd, og må dermed løses hos Riksmekleren.

Forhandlingsleder i Norsk olje og gass, Jan Hodneland mener, i følge Norsk olje og gass sine hjemmesider, at SAFE ikke har den samme virkelighetsforståelsen som dem år det gjelder hvilken krevende situasjon olje- og gassnæringen er i.

— Det virker som NOG har fraskrevet seg ansvaret, og overlater til Riksmekleren å få årets lønnsforhandlinger gjennomført. Vi erkjenner at det er tøffe tider i bransjen, og våre krav var derfor moderate i dette oppgjøret, men vi krever en lønnsutvikling som reflekterer årets frontfagoppgjør og som tar ivaretar våre medlemmers kjøpekraft, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst i følge fagforeningens hjemmeside.

Når det gjelder tilsvarende forhandling med Industri Energi betegner Hodneland den som krevende, og forteller at de ble enige om å gjennoppta forhandlingene på et senere tidspunkt.

Dette er det fjerde og siste av oppgjørene Norsk olje og gass forhandler på i år. Forhandlingene på landbaseavtalene, og sokkelavtalene har endt med brudd og går til mekling. Forhandlingene på landavtalene endte med enighet.