Hva er verdien av teamarbeid?

Norske arbeidstagere jobber mindre i team. Norske arbeidstagere jobber mindre i team enn sine internasjonale kolleger, men mer enn de gjorde for fem år siden. 6 av 10 nordmenn sier de belønnes og presterer bedre gjennom teamarbeid. Resultatene vises i verdens mest omfattende arbeidsmarkedsanalyse, Randstad Workmonitor. Hvert kvartal siden 2003 har den globale HR-, bemannings- … Continued

Norske arbeidstagere jobber mindre i team.

Norske arbeidstagere jobber mindre i team enn sine internasjonale kolleger, men mer enn de gjorde for fem år siden. 6 av 10 nordmenn sier de belønnes og presterer bedre gjennom teamarbeid.

Resultatene vises i verdens mest omfattende arbeidsmarkedsanalyse, Randstad Workmonitor. Hvert kvartal siden 2003 har den globale HR-, bemannings- og rekrutteringsgiganten med hovedsete i Nederland, tatt pulsen på det internasjonale arbeidslivet i privat sektor. Over 20.000 arbeidstagere i privat sektor, i 33 land, deltok i den ferske undersøkelsen, som tar for seg teamarbeid, samarbeid og teknologiens påvirkning på arbeidslivet.

Presterer bedre

56 prosent av de norske arbeidstagerne svarer i undersøkelsen at de presterer bedre gjennom teamarbeid, enn når de jobber alene. Her ligger vi noen få prosent under det internasjonale snittet, som er på 60 prosent, og noen få prosent foran våre svenske og danske kolleger, forteller Camilla Grana, administrerende direktør for Randstad i Norge.

Seks av ti nordmenn påpeker i undersøkelsen at de jobber mer i team nå enn de gjorde for fem år siden, mens fem av ti svensker og dansker sier det samme. Syv av ti nordmenn mener samarbeid er avgjørende for å få jobben gjort, og hele 80 prosent av oss mener hovedårsaken til at samarbeid er viktig, er på grunn av teknologiens fremskritt og krav i arbeidslivet.

Stadig mer av dagens arbeidsliv er preget av prosjekter og delprosjekter. Endringer skjer kontinuerlig, og prosjektene har kortere tidshorisont. Det er rett og slett ikke mulig at alle skal kunne alt, og dermed dyrker arbeidsplassene frem spesialistene, hvor man er avhengig av kunnskapsdeling og samarbeid for å nå målene, sier Camilla Grana.

Høyt verdsatt i Norge
I den globale undersøkelsen blir arbeidstagerne også spurt om verdien av teamarbeid. Hele syv av 10 nordmenn mener teamarbeid blir verdsatt ut over individuell lønn, og at det derfor er viktig. Her ligger Norge aller høyest på skalaen , sammen med Sverige og Nederland. 63 prosent i Norge forteller at samarbeidet både blir sett og belønnet i organisasjonen. Likevel mener så mange som 64 prosent av norske arbeidstagere i rapporten at sjefene skulle gjort enda mer for å oppmuntre til samarbeid.

Asia i front

I undersøkelens mest teknologidrevne land – hovedsakelig i Asia – sier nesten ni av ti at de også belønnes ut i fra samarbeid og teamjobbing. En av forklaringene på dette gapet mellom teknologiinnovatørene Kina, India og Hong Kong, sammen lignet med Norge og store deler av Europa, tror vi er at spesielt de asiatiske landene er avhengig av hele tiden å ligge i front på teknologiutviklingen, og derfor i større grad enn andre land dyrker team med ulike kompetanse. Det er rett og slett forretningskritisk for dem å drive teknologien raskt. Derfor større grad av belønning, sier Grana.

Skandinaviske forskjeller
Av den ferske rapporten kan vi også lese at norske sjefer i noe større grad enn svenske og danske ledere, oppmuntrer til samarbeid i stedet for individuell konkurranse på arbeidsplassen. 75 prosent av nordmennene svarer ja på dette, mot henholdsvis 67 og 66 prosent i Sverige.

I årets tredje utgave av Randstad Workmonitor sier også 75 prosent av alle respondentene på verdensbasis at teamarbeid ansikt-til-ansikt fungerer bedre enn å jobbe i virtuelle team. 8 av 10 nordmenn er enige i at team med ulike egenskaper, alder, kjønn, kulturell bakgrunn, arbeidserfaring og kompetanse, fungerer bedre enn team med noenlunde like sammensetning av egenskaper, kjønn og erfaring.