Gammel @ Statoil

Gjelder alle ansatte. Statoil innfører innskuddspensjon som ny tjenestepensjonsordning i selskapet. Dermed er det slutt på dagens ytelsesordning. Innskuddsordningen vil bli innført fra 1. januar. Den vil komme i tillegg til pensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP). De fleste større norske industribedrifter har gjennomført en overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, sier personaldirektør Magne Hovden … Continued

Gjelder alle ansatte.

Statoil innfører innskuddspensjon som ny tjenestepensjonsordning i selskapet. Dermed er det slutt på dagens ytelsesordning.

Innskuddsordningen vil bli innført fra 1. januar. Den vil komme i tillegg til pensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP).

De fleste større norske industribedrifter har gjennomført en overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, sier personaldirektør Magne Hovden i Statoil.

Ifølge ham vil den nye ordningen gi selskapet økt forutsigbarhet med tanke på framtidige pensjonsforpliktelser.

Alle ansatte vil bli overført fra ytelsesordningen til den nye innskuddsordningen med unntak for en gruppe ansatte som blir skjermet. Denne skjermingen vil gjelde ansatte med inntil 15 år igjen til pensjonsalder.